Door

Nieuw partnerverlof en compensatie transitievergoeding gaan in 2020 gelden

UWV compensatie transitievergoeding en WIEG

Dit jaar voert UWV twee nieuwe regelingen uit. Kersverse ouders kunnen vanaf de zomer een partnerverlof aanvragen. Voor werkgevers is er vanaf april een compensatie voor de transitievergoeding bij ontslag. Hiervoor is ruim 1,6 miljard extra gereserveerd. Aankomend jaar zijn er ook regelingen waarvan de kosten dalen. Zo nemen de kosten voor werkloosheidsuitkeringen flink af naar 3,5 miljard. In 2018 was dit nog ruim 4,1 miljard euro.

Nathalie van Berkel, lid Raad van Bestuur: ‘Bij tijdelijke werkloosheid of ziekte zorgt UWV voor een uitkering. Jaarlijks krijgen gemiddeld 1,2 miljoen mensen een uitkering van ons. In 2020 zullen dit er nog meer worden. Partners kunnen na de geboorte meer tijd met hun baby doorbrengen door het partnerverlof. Ook compenseren wij werkgevers die kosten moeten maken bij ontslag. Om dit zo goed mogelijk uit te voeren, zijn wij nu al volop bezig met de voorbereidingen.’

Financiële ontwikkelingen

In de Januarinota presenteert UWV de verwachte financiële ontwikkelingen voor 2020. Aankomend jaar reserveert UWV ruim 1,6 miljard voor twee nieuwe regelingen: 65 miljoen voor het partnerverlof en ruim 1 miljard voor compensatie werkgevers. UWV zorgt voor een uitkering bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Naar verwachting stijgen de uitkeringslasten bij UWV met 502 miljoen naar in totaal 20,4 miljard. Dit komt voornamelijk omdat de uitkeringen worden geïndexeerd.

Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG)

Per 1 januari 2019 krijgen partners na de komst van een baby maximaal vijf dagen betaald verlof. Dat wordt geregeld in de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG). Vanaf 1 juli 2020 hebben partners ook recht op maximaal vijf weken extra verlof tegen 70% van het (maximum) dagloon. Voor 2020 wordt verwacht dat 36.000 partners een aanvraag indienen. Er wordt dan 65 miljoen euro aan partnerverlof betaald. Daarna worden 95.000 aanvragen per jaar verwacht voor 173 miljoen euro.

Compensatie voor de transitievergoeding

Werkgevers krijgen vanaf 1 april 2020 een compensatie voor de transitievergoeding die zij aan werknemers moeten betalen van wie het dienstverband is geëindigd na langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze compensatie kent een terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. UWV rekent voor 2020 op een bedrag van ruim 1 miljard. Over 2015 tot 2020 worden ruim 66.000 compensaties verwacht van ruim 900 miljoen euro. Vanaf 2020 is de verwachting jaarlijks 17.000 compensaties uit te keren van 175 miljoen euro.

WW-uitkeringen

Het bedrag dat UWV betaalt aan WW-uitkeringen daalt van 4,1 miljard in 2018, naar 3,7 miljard in 2019 en komt in 2020 naar verwachting uit op 3,5 miljard. Dit komt omdat de duur van de WW steeds korter wordt. In plaats van maximaal 38 maanden WW hebben mensen nu recht op maximaal 24 maanden.

Wet inkomen naar arbeidsvermogen

De uitkeringslasten voor arbeidsongeschiktheid nemen toe van 12,9 miljard euro in 2019 naar 13,4 miljard euro in 2020. Dit komt omdat de instroom in de WIA, de wet inkomen naar arbeidsvermogen, in 2020 toeneemt met twee procent. Deze stijging wordt vooral verwacht bij mensen in de leeftijdscategorie van 60 jaar en ouder. Het aantal werkende 60-plussers neemt toe en heeft een hogere instroomkans vanwege een groter risico op gezondheidsproblemen.

Bron: UWV