Door

Aanvragen tegemoetkoming flexwerkers TOFA is sinds 22 juni mogelijk

Flexwerkers die door de coronacrisis inkomensverlies hebben geleden, maar geen beroep kunnen doen op een WW-uitkering, de bijstand of een andere sociale zekerheidsregeling, kunnen sinds  maandag 22 juni een aanvraag bij UWV doen voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). Alleen al op 22 juni deden 4500 flexwerkers een aanvraag.

UWV TOFA flexwerkers

Flexwerkers kunnen bij UWV de TOFA aanvragen om zo te voorzien in hun kosten voor levensonderhoud. UWV benadrukt dat vanwege zijn eenvoud de regeling geen maatwerk kan bieden.

Adviestool TOFA UWV

UWV vraagt dringend aan mensen die de regeling willen aanvragen om eerst de adviestool op www.uwv.nl/TOFA te gebruiken voordat ze een aanvraag indienen. Dat voorkomt teleurstelling achteraf en zorgt ervoor dat UWV minder aanvragen hoeft af te wijzen. Dat kost volgens de uitkeringsinstantie veel tijd waardoor flexwerkers die wel recht hebben op de regeling langer moeten wachten op de betaling. UWV wil binnen vier weken een beslissing nemen over een aanvraag. Bij een positieve beslissing betaalt UWV vervolgens binnen tien kalenderdagen.

TOFA en NOW

Het uitkeringsorgaan gaat uit van duizenden aanvragen per dag. Guus van Weelden, lid Raad van Bestuur van UWV: “Mochten er gelijktijdig te veel aanvragen worden ingediend, dan is er net als bij de NOW een wachtrijmechanisme ingebouwd, waarbij de wachttijd in beeld wordt gebracht en het advies gegeven kan worden het later nog eens te proberen.” Het aanvragen van de TOFA-uitkering kan tot en met 12 juli.

Start uitvoering TOFA UWV

Alleen al op maandag 22 juni, de startdatum van de TOFA-regeling, hadden bijna 4500 flexwerkers een aanvraag gedaan bij UWV voor een TOFA-uitkering. Een woordvoerder van UWV denkt dat het aantal aanvragen ‘de komende dagen nog wel wat gaat oplopen’. Met de TOFA-regeling is volgens een grove schatting van verantwoordelijk minister Wouter Koolmees zo’n 200 miljoen euro gemoeid. Het was afgelopen vrijdag 19 juni nog onduidelijk of UWV een start van de uitvoering van de TOFA-regeling op maandag zou redden.

Bronnen: UWV, Nieuws.nl