Door

Pensioenfondsen schatten beleggingsrendementen structureel te positief in

De Nederlandse pensioenfondsen denken hun te lage dekkingsgraden met te hoog ingeschatte beleggingsrendementen te kunnen wegpoetsen. Zo constateert De Nederlandse Bank (DNB) op basis van de herstelplannen die de fondsen bij de nationale bank indienden.

pensioenfondsen beleggingsrendement dekkingsgraad

Pensioenpremie en dekkingsgraad

Volgens de toezichthouder schatten de pensioenfondsen de door hen te behalen beleggingsrendementen stelselmatig te hoog in. DNB kijkt hiervoor naar de herstelplannen die de pensioenfondsen sinds 2015 bij de bank hebben ingediend. Hierbij vulden ze meestal het maximaal mogelijke rendement in, terwijl ze dat maar zelden behaalden. De belangrijkste oorzaak daarvan was en is de lage rente. Verder concludeert De Nederlandse Bank dat pensioenfondsen zelden hun pensioenpremie verhogen om tekorten op te vangen. De meeste fondsen dempen die premie zelfs om ongewenste schommelingen te vermijden. Dit op zich zorgt al voor een lagere dekkkingsgraad.

Bronnen: Accountant.nl, ANP