Door

Aantal WW-uitkeringen stijgt niet verder in juni

Het UWV meldt dat het aantal lopende WW-uitkeringen in juni 2020 niet verder is gestegen. De uitkeringsinstantie betaalde eind juni 300.600 keer WW uit. Dat is te vergelijken met mei, toen sprake was van 301.100 WW-uitkeringen. Daarmee nam voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis in maart het aantal werkloosheidsuitkeringen niet meer toe. Wel kende juni volgens het CBS met 74.000 nieuwe werklozen een piek in de stijging van de totale werkloosheid.

“In de eerste maanden van de coronacrisis nam het aantal nieuwe WW-uitkeringen sterk toe. In juni kwamen er gemiddeld 8300 nieuwe WW-uitkeringen per week bij. Dit is 20 procent minder dan in mei toen het weekgemiddelde op 10.500 lag. Het aantal nieuwe uitkeringen was in juni nog wel bijna 50 procent hoger ten opzichte van de maand juni vorig jaar”, licht Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij UWV toe.

Nieuwe WW-uitkeringen

Dat het aantal WW-uitkeringen niet verder steeg, kwam doordat de instroom in de WW in juni vrijwel gelijk was aan de uitstroom. In juni kende het UWV 33.300 nieuwe werkloosheidsuitkeringen toe. Daartegenover stonden 33.800 beëindigde uitkeringen. In april was er een piek met 74.000 nieuwe WW-uitkeringen. Volgens het UWV waren er in mei 42.000 nieuwe uitkeringen. Vergeleken met vorig jaar steeg de WW in juni met bijna 24 procent. In juni 2019 waren er 242.700 werkloosheidsuitkeringen.

Schoonmaak, horeca en catering en cultuur

Wel steeg in juni het aantal lopende WW-uitkeringen opnieuw in de sectoren schoonmaak (+3,6%), horeca en catering (+3,3%) en cultuur (+2,2%). In mei was er in deze sectoren ook al een stijging. Net als in mei daalde in juni het aantal werkloosheidsuitkeringen in de landbouw (-10,2%) en de bouw (-5,1%). Dat komt gedeeltelijk door het seizoenseffect. In de wintermaanden hebben deze sectoren minder werk en vanaf het voorjaar kennen ze weer meer werkgelegenheid.

Groot-Amsterdam

De meeste regio’s kenden in juni een gelijk blijvend aantal WW-uitkeringen. Uitzondering was de regio Groot-Amsterdam, waar het aantal werkloosheidsuitkeringen met 4,3 procent steeg. Dit kwam doordat de hoofdstad relatief veel horeca en cultuursector kent. Het aantal WW-uitkeringen daalde het meest in Friesland (-3 procent) en Drenthe (-3,6 procent).

Stijging werkloosheid

Tegelijk meldt het CBS dat het aantal werklozen de afgelopen drie maanden met 131.000 groeide naar 404.000 in juni. Het gaat om 4,3 procent van de beroepsbevolking. De groei was met 74.000 in juni het sterkst. Wel steeg na vier maanden daling het aantal werkenden in juni weer met 45.000.

Bronnen: UWV, CBS