Door

Tips voor je nieuwe zorgverzekering

zorgverzekeringen kiezen, aandachtspuntenDit najaar maakten de zorgverzekeraars de zorgpremies en -polissen voor 2017 bekend. Je kunt nu kiezen hoe je je volgend jaar voor zorg verzekert. In dit artikel lees je waar je allemaal op moet letten. Aan de orde komen de basisverzekering, de aanvullende zorgverzekering, de tandartsverzekering en de collectieve zorgverzekering. Ook lees je meer over het vergelijken en afsluiten van zorgverzekeringen en het overstappen naar een nieuwe zorgverzekeraar.

De basisverzekering

Kies voor een ‘restitutiepolis’ als je vrij wilt kiezen naar welke zorgverlener je gaat.

Je betaalt wel wat meer premie voor zo’n zorgverzekering, maar je hebt een geheel vrije keuze qua arts, therapeut of ziekenhuis. Ook loop je niet het risico dat je moet bijbetalen.

Let er bij een naturapolis op dat de zorgverzekeraar met voldoende zorgverleners contracten heeft afgesloten.

Bij een naturapolis geeft de zorgverzekeraar alleen een volledige vergoeding voor behandelingen door zorgverleners waarmee de verzekeraar een contract heeft afgesloten. Dat betekent dat je moet bijbetalen als je naar een zorgverlener gaat met wie de zorgverzekeraar geen afspraken heeft gemaakt. Controleer ook of je ‘vaste’ zorgverleners een contract hebben bij een zorgverzekeraar waar je een verzekering wilt afsluiten.

Neem een vrijwillig eigen risico als je geen grote zorgkosten verwacht.

Voor de basiszorgverzekering geldt in 2017 net als in 2016 een verplicht eigen risico van 385 euro. Dit eigen risico geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder. Gevolg is dat je in 2017 de kosten van zorg die onder de basisverzekering valt en medicijnen tot in totaal 385 euro zelf moet betalen. Verwacht je weinig zorgkosten dan kan het lonen om ook een vrijwillig eigen risico te nemen. Hiermee bespaar je op je zorgpremie voor de basisverzekering.

Het verplicht en vrijwillig eigen risico zijn alleen van toepassing op zorgkosten die onder de basisverzekering vallen. Ze gelden niet voor kosten die worden vergoed vanuit een aanvullende zorgverzekering of een tandartsverzekering.

Houd er rekening mee dat je bij een maximaal vrijwillig eigen risico een aanzienlijk bedrag zelf moet betalen als er onverwacht toch een dure behandeling nodig is. Hieronder vind je een voorbeeld van een dergelijke situatie.

Voorbeeld

Stel dat je zorgkosten 1000 euro zijn (zorgkosten die onder de basisverzekering vallen) en je hebt gekozen voor een maximaal vrijwillig eigen risico van 500 euro met een premievoordeel van 300 euro. Dan heb je een verlies van 200 euro. Je moet naast het verplicht eigen risico (dat je altijd kwijt bent) ook het volledige vrijwillig eigen risico van 500 euro betalen. Dat is 200 euro meer dan het premievoordeel van 300 euro dat het maximale vrijwillig eigen risico hem oplevert.

Verzeker je voldoende tegen kosten in het buitenland.

Op reis in het buitenland kun je tegen zorg- en vervoerskosten aanlopen die de basisverzekering niet dekt. Je kunt voor deze kosten het beste een aanvullende verzekering met buitenlanddekking of een reisverzekering met medische dekking afsluiten.

Aanvullende zorgverzekeringen

Je bent niet verplicht om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten.

Een aanvullende zorgverzekering dekt zorg die niet door de basisverzekering wordt vergoed. De basisverzekering is verplicht, maar de aanvullende zorgverzekering valt niet zoals de basisverzekering onder de Zorgverzekeringswet.

Let bij aanvullend verzekeringen op de eigen bijdrage en het maximum aantal behandelingen.

De eigen bijdrage kan een vast bedrag per behandeling zijn of een percentage van de zorgkosten. Een maximum aantal behandelingen geldt bijvoorbeeld vaak voor fysiotherapie. Ga daarom bij je keuze voor een aanvullende verzekering uit van de zorg die je verwacht nodig te hebben en het aantal behandelingen of de kosten die je ervoor vergoed krijgt.

Bij een goede gezondheid is een eigen ‘zorgspaarpotje’ een goed alternatief voor een aanvullende zorgverzekering.

Heb je weinig gezondheidsklachten, dan kun je ook alleen een basisverzekering afsluiten. Ga na hoeveel het kan kosten als je geen aanvullende dekking hebt en besluit of je dit financiële risico zelf wilt en kunt dragen. Je kunt een spaarpotje opbouwen met het geld dat je bespaart als je geen aanvullende verzekering afsluit. Dit kun je gebruiken als je een behandeling nodig hebt die de basisverzekering niet dekt. Daarnaast kan je er de behandelingen en medicijnen mee betalen die je zelf moet bekostigen vanwege het verplicht eigen risico.

Kies een aanvullende zorgverzekering op basis van de zorg die je nodig kan hebben.

De aanvullende verzekering moet die zorg dekken die je regelmatig nodig kunt hebben. Als je blessuregevoelig bent dan is het bijvoorbeeld aan te raden om een dekking te nemen voor fysiotherapie.

Pas bij aanvullende zorgverzekeringen op voor oververzekering.

Er zijn dure aanvullende zorgverzekeringen die bijna alle soorten zorgbehandelingen dekken. Het ligt echter niet voor de hand dat je op al deze vergoedingen een beroep moet doen. Je doet er beter aan om een verzekering te nemen met voldoende dekking voor die zorg die je het komende jaar nodig kan hebben.

Vergelijk de kosten en opbrengsten van een aanvullende zorgverzekering.

Ga altijd na of de kosten van een aanvullende zorgverzekering niet te hoog zijn in verhouding tot de vergoedingen die je krijgt voor een behandeling of hulpmiddel.

Kijk kritisch naar de korting op de opticien.

Zorgverzekeraars geven vaak als extraatje bij een zorgverzekering korting op opticiens. Soms ziet zo’n korting er mooi uit, maar is de dekking van de aanvullende verzekering voor brillen en lezen beperkt. Het kan dan voordeliger zijn om een aanvullende verzekering met een betere dekking te nemen, zelfs als bij die verzekering minder of geen korting bij opticiens zit.

Beoordeel aanvullende zorgverzekeringen niet alleen op vergelijkingssites.

Kijk ook goed naar de verzekeringsvoorwaarden. Die geven namelijk het meest directe en dus beste inzicht of een zorgverzekering bij je past.

Bekijk jaarlijks of je aanvullende zorgverzekering nog wel past bij je wensen en situatie.

Mensen laten hun (aanvullende) zorgverzekering vaak automatisch jaren doorlopen bij dezelfde verzekeraar. Zo’n verzekering verandert echter nog wel eens qua dekking en voorwaarden. Daarnaast kan ook je gezondheidssituatie wijzigen. Het is zonde om te betalen voor dekkingen die je niet nodig hebt of om een te lage vergoeding te krijgen voor bepaalde zorg.

Voor jongeren bestaan goedkopere jongeren- of studentenverzekeringen.

Aanvullende zorgverzekeringen voor jongeren zijn goedkoper omdat jongeren meestal minder zorg nodig hebben.

Er zijn speciale aanvullende zorgverzekeringen voor 50-plussers en gezinnen.

De dekking van deze zorgverzekeringen is speciaal gericht op deze doelgroepen. Voor dit soort pakketten betaal je meer dan voor een gemiddelde aanvullende verzekering. Hoor je bij zo’n doelgroep dan wil dat nog niet zeggen dat de dekking ook helemaal past bij je situatie. Kijk daarom ook bij dit soort ‘doelgroepverzekeringen’ altijd kritisch of de dekking wel aansluit op je behoeften.

Bij uitgebreidere aanvullende zorgverzekeringen kan een verzekeraar je weigeren.

Voor een aanvullende verzekering kan soms een medische verklaring (acceptatie) nodig zijn. Op basis daarvan kan een zorgverzekeraar je deelname aan de verzekering weigeren.

Tandartsverzekeringen

Let bij een tandartsverzekering op de vergoeding voor veel voorkomende behandelingen.

Het gaat om behandelingen zoals controles, vullingen, röntgenfoto’s en gebitsreiniging.

Kijk bij een tandartsverzekering naar de vergoedingen voor een kroon of brug.

Dit zijn behandelingen die je veel geld kunnen kosten. Niet alle tandartsverzekeringen dekken kronen of bruggen. Heb je een slechter gebit dan is het aan te raden om zo’n dekking te nemen.

Ga bij een tandartsverzekering na of de opbrengsten wel opwegen tegen de kosten.

Voor een tandartsverzekering betaal je zeker bij een wat uitgebreidere dekking relatief veel. Het kan zelfs zo zijn dat je er meer premie voor betaalt dan je vergoed krijgt.

Kies voor een spaarpotje in plaats van een tandartsverzekering als je een goed gebit hebt.

Als je je niet verzekert voor de tandarts kun je het geld dat je daarmee bespaart deels opzij zetten voor tandartscontroles en een eventuele duurdere tandartsbehandeling. Doe dit alleen als je een goed gebit hebt en dus weinig risico loopt op veel tandartskosten.

Houd er rekening mee dat je hoe dan ook moet bijbetalen bij een grote ingreep aan je tanden.

De kosten van zo’n ingreep zijn snel hoger dan de dekking van een tandartsverzekering, zelfs als dat een uitgebreide dekking is van bijvoorbeeld 750 euro per jaar.

Collectieve zorgverzekeringen

Een collectieve zorgverzekering is niet altijd het goedkoopst.

Deelname aan een collectieve zorgverzekering van een bedrijf of organisatie betekent een premiekorting op de basisverzekering en soms ook op de aanvullende zorgverzekering. Ondanks de korting hoef je met een collectieve zorgverzekering niet goedkoper uit te zijn. Een dure zorgverzekering kan zelfs met korting nog altijd duurder zijn dan een goedkopere verzekering met een vergelijkbare dekking.

Voor deelname aan een collectieve zorgverzekering ben je niet afhankelijk van een werkgever.

Je kunt een collectieve zorgverzekering nog wel eens afsluiten via een vereniging waar je lid van bent of wordt. Ook kan je je bij een aantal gemeenten goedkoop collectief verzekeren voor zorg als je een lager inkomen hebt.

Een collectieve zorgverzekering biedt naast een premiekorting nog andere voordelen.

Zo ben je extra verzekerd voor specifieke zorg voor je beroep, hobby of gezondheidssituatie. Als je bijvoorbeeld via een sportbond collectief bent verzekerd, dan biedt die zorgverzekering extra dekking voor sportblessures.

Vergelijken, afsluiten en overstappen

Bekijk het vergoedingenoverzicht van een zorgverzekeraar als je de polisvoorwaarden te ingewikkeld vindt.

De polisvoorwaarden van een zorgverzekeraar geven aan waar je recht op hebt en waar je je aan moet houden om aanspraak te maken op een vergoeding. Het vraagt echter vaak veel geduld om de voorwaarden door te lezen. Als alternatief kun je daarom ook het vergoedingsoverzicht van de zorgverzekeraar bekijken. Dat geeft een sneller, hoewel wel globaler, inzicht in vergoedingen en dekking.

Maak bij je keuze voor een zorgverzekeraar gebruik van vergelijkingssites, consumentensites en sites van patiëntenverenigingen.

Hier vind je ervaringen die andere gebruikers met een zorgverzekeraar hebben. Realiseer je wel dat één positieve of negatieve ervaring met een zorgverzekeraar nog weinig zegt over die verzekeraar.

Voor het online afsluiten van een zorgverzekering gelden de wettelijke regels voor ‘koop op afstand’.

Dit betekent dat je recht hebt op veertien dagen bedenktijd. Je kunt daardoor tot twee weken na afsluiten de verzekering kosteloos en zonder reden annuleren.

Let op eventuele pakketkortingen.

Een aantal zorgverzekeraars geeft pakketkorting als je bij de verzekeraar ook andere verzekeringen hebt of afsluit.

Stap je over naar een andere zorgverzekeraar dan moet je de oude basisverzekering uiterlijk opzeggen op 31 december.

De nieuwe basisverzekering kun je afsluiten tot 1 februari in het nieuwe jaar. Deze geldt dan (eventueel met terugwerkende kracht) vanaf 1 januari.

De meeste aanvullende zorgverzekeringen kun je ook voor het einde van het jaar opzeggen.

Bij sommige aanvullende verzekeringen verschilt de uiterste opzegdatum van die voor de basisverzekering. Enkele zorgverzekeraars bieden de mogelijkheid om de aanvullende zorgverzekering dagelijks of maandelijks op te zeggen. Als de zorgverzekeraar de voorwaarden wijzigt, kun je ook overstappen.

Je kunt een aanvullende zorgverzekering in principe het hele jaar door afsluiten.

De regels daarvoor staan in de polisvoorwaarden van de verzekeraar.

Je kunt je zorgverzekering zelf opzeggen of via de nieuwe verzekeraar.

Ten eerste kun je zelf je verzekering opzeggen. In de polisvoorwaarden of op de site van de zorgverzekeraar staat hoe dit moet. Om zeker te weten dat het goed gaat, kun je het beste de zorgverzekering schriftelijk en aangetekend opzeggen. Stuur de opzeggingsbrief met ondertekening voor 1 januari op en maak er een kopie van. Als je naast de basisverzekering een aanvullende zorgverzekering wilt beëindigen dan doe je er verstandig aan duidelijk aan te geven dat je deze ook opzegt.

De tweede opzeggingsmogelijkheid is dat je nieuwe zorgverzekeraar voor je opzegt bij de oude verzekeraar (‘overstapservice’). Dit is alleen mogelijk wanneer je je voor 1 januari aanmeldt bij de nieuwe zorgverzekeraar. Vraag altijd een schriftelijke bevestiging en bewaar deze. Houd in de gaten dat de nieuwe zorgverzekeraar ook je oude aanvullende zorgverzekering opzegt als je die wilt vervangen door een aanvullende verzekering bij de nieuwe verzekeraar.

Handige websites

  • officiële website van Zorginstituut Nederland over vergoedingen van medicijnen: Medicijnkosten.nl
  • ervaringen met verzekeringen en verzekeraars: Zeker.com
  • informatie overheid over zorgverzekeringen: Rijksoverheid.nl.
  • Zorgverzekeraars Nederland: Zn.nl
  • de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa, toezichthouder zorgmarkt): NZa.