Door

Kwart mkb vreest langdurig ziekteverzuim door coronacrisis

Bijna een kwart (23%) van de mkb-bedrijven is bang voor langdurig ziekteverzuim van werknemers in de komende maanden vanwege psychische klachten. Een derde van de bedrijfsverantwoordelijken in het mkb vreest dat medewerkers zich vaker ziek melden dan voor de coronacrisis. Dat blijkt uit onderzoek van Interpolis onder 503 mkb’ers dat werd uitgevoerd door Motivaction.

ziekteverzuim mkb coronacrisis

Het onderzoek toont volgens Interpolis aan dat de coronacrisis een wake-up call is geweest voor het mkb. Van de mkb’ers heeft 49 procent meer aandacht voor de gezondheid van de medewerkers en 25 procent investeert meer in het welzijn van het personeel.

Frequent kortdurend ziekteverzuim

Bijna de helft van het mkb zag het verzuim veranderen tijdens de coronacrisis. De werkgevers namen vooral een stijging waar van het frequent kortdurend ziekteverzuim door werkstress, privéproblemen of conflicten. Voor de (nabije) toekomst vrezen de mkb’ers met name een toename van het langdurig ziekteverzuim. Ze hebben ook wel de nodige maatregelen getroffen om het risico op langdurig verzuim te beperken. De meest populaire maatregel was het laten zien van betrokkenheid aan werknemers (60%). Dit werd gevolgd door het kenbaar maken van waardering (51%) en het bieden van doorgroeimogelijkheden (23%).

Uitval door psychische klachten

Uit het onderzoek komt naar voren dat de gevolgen van ziekteverzuim voor een mkb-bedrijf enorm zijn. Werkgevers die tijdens de crisis met verzuim te maken hadden, zijn extra bezorgd over hun bedrijf in 2021. Zij denken vaker dat het waarschijnlijk is dat hun bedrijf de crisis niet overleeft. Driekwart van de mkb’ers geeft aan zich bewust te zijn van de financiële gevolgen van ziekteverzuim voor hun bedrijf. Toch lijkt het erop dat ze de impact van langdurige uitval onderschatten. Ze schatten het gemiddelde aantal dagen dat iemand uitvalt door psychische klachten op 132 dagen, terwijl het in werkelijkheid om 290 dagen gaat.

Mkb en ziekteverzuimverzekering

Het afsluiten van een ziekteverzuimverzekering is volgens Interpolis niet altijd onderdeel van de door mkb-bedrijven getroffen maatregelen om het risico op langdurig verzuim te verlagen. Uit gegevens van IPSOS blijkt dat het aantal Nederlandse bedrijven met een ziekteverzuimverzekering in 2020 niet hoger was dan in 2019. Van de mkb’ers zonder ziekteverzuimverzekering zegt 17 procent in het onderzoek dat ze van plan zijn er een af te sluiten. Daarvan geeft 40 procent aan dat dit komt door de coronacrisis, maar dat het losstaat van eventuele overheidsbeperkingen in 2021.

Bron: Interpolis