Door

Corona-overbruggingskrediet voor startende ondernemers

Qredits gaat ook corona-overbruggingskrediet verstrekken aan ondernemers die gestart zijn in het eerste half jaar van 2020. De kredietverstrekker zonder winstoogmerk kan dit doen met een lening van 70 miljoen euro vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De lening is een aanvulling op de ondersteuning die Qredits al samen met het ministerie biedt aan ondernemers.

Qredits corona-overbruggingskrediet

Het grootste deel van de lening is bestemd voor het bieden van perspectief aan startende ondernemers tijdens de coronacrisis. Starters die in de eerste helft van 2020 waren gestart met hun bedrijf konden in de praktijk maar zeer beperkt een beroep doen op de bestaande regelingen. De nieuwe lening maakt ook ondersteuning van deze groep mogelijk.

Corona-overbruggingskrediet

De startende ondernemers kunnen bij Qredits terecht voor een corona-overbruggingskrediet tot 35.000 euro. Dat kan waarschijnlijk onder soepele leenvoorwaarden met slechts 1,75% rente voor leningen met een looptijd van vier tot maximaal zes jaar. “De genoemde voorwaarden worden nog ter beoordeling aan de Europese Commissie voorgelegd. We verwachten hierop in de loop van maart meer duidelijkheid. Wel is het al mogelijk om als starter een aanvraag in te dienen, de beoordelingsprocedure kan dan al starten, zodat bij een akkoord uit Brussel snel kan worden gehandeld” , licht Elwin Groenevelt, CEO en oprichter van Qredits, toe.

Bestaande ondernemers

Een deel van de nieuwe lening van 70 miljoen euro, namelijk 30 miljoen euro, is bestemd voor bestaande ondernemers. In de zomer van 2020 kreeg Qredits al een lening van 25 miljoen voor overbruggingskrediet voor deze groep ondernemers. Daarvan heeft de kredietverstrekker er momenteel 1700 verstrekt. Volgens Qredits is de behoefte aan liquiditeit enorm. “We zien de behoefte terug in het aantal aanvragen. Momenteel zijn dat er meer dan 90 op een gemiddelde werkdag. Dat is de helft meer dan in andere periodes. Het spaargeld van veel ondernemers droogt op. En nu het nog langer lijkt te gaan duren, zijn zij hevig op zoek naar financiële hulp”, zegt Groenevelt. Onderzoek van Qredits laat ook zien dat het kleinbedrijf ongekend hard wordt getroffen door de coronacrisis.

Microkrediet

De kredietverstrekker hanteert gunstige voorwaarden voor het overbruggingskrediet. Het gaat om een microkrediet tot maximaal 25.000 euro voor bestaande ondernemers. De rente hierop is slechts 2% in het eerste jaar. Daarna is de rente 5,75% voor de rest van de looptijd van maximaal vier jaar. Het eerste half jaar hoeven de ondernemers geen aflossing te betalen. In overleg kunnen ze de aflossingsvrije periode verlengd tot twaalf maanden. Na het eerste jaar mag de ondernemer boetevrij aflossen. Ondernemers kunnen voor grotere bedragen tot 250.000 euro ook een aanvraag indienen bij Qredits. Daarvoor gelden de reguliere productvoorwaarden.

Kredietverstrekker

Met hulp van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, kwam Qredits in het begin van de coronacrisis in maart 2020 al met een extra hulpmaatregel voor haar kredietklanten. Iedere ondernemer met een krediet bij de kredietverstrekker kon een uitstel van aflossing aanvragen voor een periode van zes maanden. Tijdens deze periode betaalde de ondernemer maar 2% rente. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verstrekte hiervoor zes miljoen euro, waarmee Qredits 6000 ondernemers heeft geholpen. Het loket voor deze steunmaatregel is ondertussen gesloten.

Bron: Qredits