Door

Driekwart bedrijven heeft last van coronacrisis

Al voor de lockdown in december had de coronacrisis voor driekwart van de bedrijven gevolgen voor het werk. Bij de helft van deze bedrijven kwam het werk deels of volledig stil te liggen. In de horeca gebeurde dit zelfs bij meer dan 8 op de 10 door corona geraakte bedrijven. In het openbaar bestuur en het onderwijs had de coronapandemie vaak impact doordat werknemers meer thuis moesten werken. Zo laat werkgeversonderzoek van UWV zien onder bijna 2800 bedrijven uit verschillende sectoren.

coronacrisis bedrijven sectoren

“Bij driekwart van de bedrijven had de coronapandemie in de periode voor de harde lockdown in december 2020 in redelijke of (zeer) hoge mate impact op het werk. Hierbij kon het ook om een tijdelijk effect gaan dat zich ergens in de periode na de uitbraak van corona had voorgedaan”, licht arbeidsmarktonderzoeker Erica Maurits van UWV toe. “Werkgevers hebben in ons onderzoek zelf aangegeven in welke mate het werk in hun ogen is geraakt door de coronapandemie en op welke manier dat gebeurde. Deze onderzoeksresultaten geven meer inzicht in de effecten van de coronacrisis op de arbeidsmarkt en hoe dit verschilt tussen sectoren.”

Gevolgen coronacrisis verschillen per sector

Voor meer dan negen op de tien onderwijsinstellingen en bedrijven in de horeca, cultuur, sport, recreatie en overige dienstverlening had de coronacrisis gevolgen voor het werk. Onder overige dienstverlening vallen kappers, openbare bibliotheken, sauna’s, schoonheidssalons en de uitvaartbranche. Bij bijna de helft van de horecabedrijven was de invloed op het werk zelfs zeer groot. Ook voor 90 procent van de instellingen in de gezondheids- en welzijnszorg had de coronacrisis gevolgen voor de werkzaamheden. Sommige sectoren hadden minder te lijden onder corona. Van de landbouwbedrijven geeft 54 procent aan dat de coronacrisis niet of nauwelijks van invloed was. Hetzelfde geldt voor 50 procent van de bouwbedrijven en 38 procent van de financiële instellingen.

Helft van door coronacrisis getroffen bedrijven lag stil

De coronacrisis had op verschillende manieren gevolgen voor het werk. Zeven op de tien bedrijven waar de coronapandemie impact had op het werk moesten aanpassingen doorvoeren om 1,5 meter afstand te kunnen houden. Bij de helft kwam het werk deels of geheel stil te liggen. Bij een bijna even grote groep daalde de vraag naar producten of diensten. Voor vier op de tien getroffen bedrijven had de coronacrisis invloed op het werk doordat ze meer gebruik maakten van digitale technologie.

Meer thuiswerken in onderwijs en openbaar bestuur

Hoe de coronacrisis het werk beïnvloedt, verschilt per sector. Het werk kwam bijvoorbeeld deels of volledig stil te liggen in 80 tot 85 procent van de door de coronapandemie geraakte bedrijven in de horeca en bij cultuur, sport, recreatie en overige dienstverlening. Een afname van de vraag naar producten of diensten kwam relatief vaak voor bij bedrijven in vervoer en opslag (69%), bij de groothandel (64%) en in de industrie (63%). Bij getroffen instellingen in het onderwijs (82%) en het openbaar bestuur (90%) had het (meer) thuiswerken juist vaak gevolgen op het werk.

Onderzoek UWV

UWV nam onder bijna 2800 bedrijven een enquête af in de periode van september tot half november 2020. De resultaten hebben dan ook betrekking op de periode voor de invoering van de tweede lockdown in december 2020. Het onderzoek kijkt terug op de periode vanaf de uitbraak van de coronapandemie. Het onderzoek betrof bijna alle sectoren. 

Bron: UWV