Door

Werknemers zijn ondanks corona positief over baanbehoud

De coronacrisis heeft de arbeidsmarkt aanzienlijk veranderd voor zowel kandidaten als werkgevers. De wereld zal niet meer exact teruggaan naar voorheen en dat geldt ook voor onze manier van werken. Bedrijven moeten met een eigen visie komen op de toekomst van werk met ruimte voor flexibiliteit en werken op afstand. Tegelijk zijnde meeste werknemers optimistisch over hun baanbehoud. Zo staat in het Future of Work Report van Monsterboard.

werknemers baanbehoud corona

Dit rapport gaat in op de staat van recruitment op basis van onderzoek onder hr-professionals en wervingsmanagers over de hele wereld. Het onderzoek ervoor vond plaats in oktober en november 2020. Via een online enquête ondervroegen de onderzoekers 3100 recruiters op het gebied van talentwerving of de hr-verantwoordelijke in de VS, Canada, de UK, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Italië en Zweden.

Ontbrekende vaardigheden

Het onderzoek is positief over het aannemen van personeel in 2021, maar laat ook een verscheidenheid aan uitdagingen zien voor recruiters dit jaar. Denk aan het invullen van ontbrekende vaardigheden en de beheersing van virtuele recruitment- en onboarding. Ook is er veel aandacht voor geestelijke gezondheid, diversiteit, gelijkheid en inclusie in wervingsplannen voor 2021.

Thuiswerken en rol technologie

In Nederland wil 85% van de werkgevers in het nieuwe jaar nieuwe mensen aannemen. Meer specifiek is 56% van plan om openstaande posities in te vullen. De overige 29% denkt het personeelsbestand van hun bedrijf uit te breiden met nieuwe banen waarvoor andere vaardigheden nodig zijn. Nederlandse bedrijven zijn er meer dan buitenlandse bedrijven van overtuigd dat de wijzigingen van hun hr-beleid door corona van tijdelijke aard zullen zijn. Toch verwachten ze dat werken in Nederland niet meer exact hetzelfde zal zijn als eerder. Veel mensen zullen vaker thuis (willen) werken en technologie krijgt een steeds grotere rol. Daar is het mkb wel onzekerder over dan grote bedrijven waarvan 52% verwacht dat er een kans is dat beleidsaanpassingen permanent worden.

HR-beleid

Verder denkt 44% van de hr-professionals dat de hr-beleidswijzigingen door corona permanent zullen zijn. Ongeveer een derde verwacht dat deze van tijdelijke aard zijn en 1 op de 5 heeft er twijfels over. Jort Wassenaar, Managing Director Monster Europe: “Het zal lastig worden voor werkgevers om zaken waar we net allemaal aan gewend zijn terug te draaien. Sommige werknemers waarderen het thuiswerken juist en je kunt niet zomaar zeggen: kom maar weer vijf dagen op kantoor werken.”

Baanbehoud

Werknemers zijn hoopvol. Maar liefst 88% is positief over zijn of haar baanbehoud. Wel zijn er door de pandemie ook veel angsten onder werknemers. Zo heeft 41% van de vrouwelijke werknemers momenteel werkgerelateerde angsten tegen 30% bij de mannelijke werknemers. Daarnaast hebben veel werknemers last van hoofdpijn (vrouwen 14% en mannen 10%). Mannen hebben meer last van depressieve gevoelens (12%) en psychische problemen (14%) dan vrouwen (respectievelijk 6% en 11%).

Flexibiliteit op afstand

De drie belangrijkste beleidsveranderingen door de coronacrisis die hr-professionals zagen zijn:

  • flexibiliteit op afstand (43%)
  • aanpasbare werkschema’s (40%)
  • bijgewerkt gezondheidsbeleid en -protocollen (36%).

Juiste balans voor werknemers

“Technologie stelt mensen al geruime tijd in staat vanuit huis te werken en de pandemie bewees hoe succesvol dit kan zijn. Ik denk dat de sleutel tot succes in de toekomst vooral gaat om het vinden van de juiste balans voor werknemers, in plaats van een uniforme aanpak. Werknemers willen meer dan ooit het gevoel te hebben dat hun baan een doel heeft en hechten grote waarde aan hoe bedrijven zich gedragen; hoe ze omgaan met hun medewerkers tijdens de pandemie en hoe ze bijdragen aan de samenleving. Het is dus belangrijker dan ooit dat bedrijven een duidelijk en boeiend verhaal te vertellen hebben aan kandidaten, dat ze meegaan met hun tijd en dat er ruimte is voor flexibiliteit en werken op afstand”, aldus Wassenaar van Monster.

 Bron: Monsterboard