Door

Horeca en detailhandel doen het meest beroep op NOW 4

Tegen de 60 procent van de toegekende aanvragen voor de vierde periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 4) komt van werkgevers uit de sectoren horeca en catering en detailhandel. Zo blijkt uit een UWV-factsheet met informatie over de eerste bijna 34.000 toegekende aanvragen. Hiervan kwamen er ruim 11.000 bij horecawerkgevers en zo’n 8500 bij werkgevers in de detailhandel vandaan.

UWV NOW coronacrisis werkgevers

Sinds 15 februari kunnen werkgevers een aanvraag indienen voor de vierde periode NOW. Als ze minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van drie maanden hebben, dan kunnen ze een beroep doen op een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden januari tot en met maart 2021. Deze tegemoetkoming is maximaal 85 procent bij volledig omzetverlies. In eerste instantie betaalt het UWV een voorschot van 80 procent van de tegemoetkoming. Dat voorschot keert het in drie termijnen uit. Werkgevers kunnen nog tot en met zondag 14 maart een aanvraag indienen.

Voorschot omzetverlies

De factsheet gaat over de 35.619 verwerkte aanvragen tot en met 25 februari. Hiervan heeft het UWV er 33.786 goedgekeurd. Het gaat om werkgevers, die samen goed zijn voor zo’n 526.000 werknemers. Zij hebben de eerste termijn van hun voorschot ontvangen. Het gaat in totaal om ruim 544 miljoen euro. Gemiddeld is het door de werkgevers verwachte omzetverlies 70 procent.

Horeca en catering

Dit zijn de belangrijkste gegevens die het UWV op de factsheet naar buiten brengt:

  • De sectoren horeca en catering (11.243), detailhandel (8583) en overige commerciële dienstverlening (3876) hebben het grootste aandeel in het aantal toekenningen.
  • Het totale voorschotbedrag is het hoogst voor de sector horeca en catering (€ 152 miljoen), gevolgd door vervoer en logistiek (€ 101 miljoen) en detailhandel (€ 73 miljoen).
  • Verreweg de meeste toekenningen (22.856) gaan naar werkgevers met minder dan 10 werknemers. Voor werkgevers met meer dan 250 werknemers zijn er 144 aanvragen toegekend.
  • Van de arbeidsmarktregio’s heeft Groot-Amsterdam het grootste aandeel in het aantal toekenningen (4529), gevolgd door Rijnmond (2494) en Haaglanden (1757).

Stand van zaken NOW

Uit actuelere UWV-cijfers tot 5 maart blijkt dat het UWV inmiddels ruim 54.000 NOW 4-aanvragen heeft gekregen. Van die aanvragen heeft het UWV er inmiddels 44.000 toegekend. Het UWV is inmiddels bezig met de definitieve berekening van de tegemoetkoming voor de eerste periode NOW. Ook start het vanaf 15 maart met de definitieve berekening van de tegemoetkoming voor NOW 2. De NOW-regeling werd bij het begin van de coronacrisis ingesteld. Vanaf 6 april 2020 hebben werkgevers er in meerdere fases (1 tot en met 4 tot nu toe) een beroep op kunnen doen.

Bron: UWV