Door

Laagste aantal faillissementen in 30 jaar in februari

In februari 2021 lag het aantal voor zittingsdagen gecorrigeerde faillissementen op het laagste niveau sinds december 1990. Het aantal failliete bedrijven was in februari afgenomen met 28 ten opzichte van januari. Zo meldt het CBS.

Er zit een stevige fluctuatie in het aantal voor zittingsdagen gecorrigeerde faillissementen. Dalingen en stijgingen komen snel na elkaar. Het aantal uitgesproken faillissementen had mei 2013 een piek met 816. Vervolgens daalde het aantal tot en met augustus 2017. Hierna was er een vrij vlakke trend tot medio 2020. Het aantal failliete bedrijven nam ondanks de coronacrisis sindsdien sterk af. In februari 2021 kwam het dus tot het laagste niveau na december 1990.

Faillissementen naar bedrijfstak

Zonder correctie van zittingsdagen gingen er in februari 107 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet. De handel kende van alle bedrijfstakken met 20 het grootste aantal faillissementen. Toch waren ook dat er 13 minder dan in januari. De handel is een van de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien waren er in februari de meeste failliete ondernemingen in de sector verhuur en overige zakelijke diensten (waaronder uitzendbureaus).

Bron: CBS