Door

Vacatures schenken weinig aandacht aan salaris

Een manier om werknemers aan te trekken, is het gebruik van pullfactoren. Juist de belangrijkste pullfactor, een goed salaris, komt vaak in vacatures niet aan de orde. Naast een goed salaris waren werksfeer en een vast contract in 2020 belangrijke pullfactoren. Zo blijkt uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van Intelligence Group. Het onderzoek laat ook zien dat de aantrekkingskracht van pullfactoren niet alleen op doelgroep-niveau verschilt, maar ook tussen bepaalde groepen op basis van geslacht, leeftijd en opleidingsniveau.

vacatures salaris

Uit het onderzoek bleek onder andere dat:

 • steeds meer werkgevers een salaris benoemen in vacatures;
 • een goed salaris, een vast contract en een goede werksfeer de drie belangrijkste pullfactoren zijn;
 • een transparante salarisstructuur voor meer productiviteit en betrokkenheid zorgt.

Kwart vacatures bevat salaris

Een goed salaris is voor 55% van de Nederlandse beroepsbevolking één van de belangrijkste redenen om voor een werkgever te kiezen. Dat dit bovenaan de ranglijst van belangrijke pullfactoren staat, is al lange tijd niet veranderd. Toch blijkt er nog een aanzienlijk gat te zijn tussen dat wat de werknemers aantrekt en dat wat de werkgevers benoemen in hun vacatureteksten. Zo blijkt uit onderzoek van Jobdigger dat van alle vacatures die geplaatst worden in maar 26% van de gevallen ook echt een salaris is vermeld. Dit percentage is in 2020 behoorlijk gestegen, maar toch komt in een groot deel van de vacatures de belangrijkste pullfactor nog niet naar voren.

Loonkloof

Het percentage vacatures waarin het salaris wel staat, stijgt de laatste jaren. In 2019 was dat volgens Jobdigger nog 18% en in 2020 dus 26%.  Het feit dat het percentage juist in 2020 flink steeg, kan een al dan niet een indirect gevolg zijn van de coronacrisis of ontstaan zijn door de schaarste op de arbeidsmarkt en de hiermee gepaarde concurrentie tussen werkgevers. Het onlangs gestarte Google for Jobs en de ranking daarin kan voor werkgevers ook een stimulans zijn om juist nu wel een salarisindicatie op te nemen in vacatures. Dit platform waardeert het benoemen van een salaris namelijk sterk en dat kan voor een werkgever een voorsprong betekenen op concurrenten die het niet doen. Daarnaast is het benoemen van salaris in vacatures natuurlijk ook een manier om aandacht te schenken aan de loonkloof tussen mannen en vrouwen en om daarmee het salaristaboe te doorbreken.

Salaristransparantie

Uit onderzoek van Glassdoor in 2015 blijkt ook het belang van (en de toenemende vraag naar) salaristransparantie. De afgelopen jaren kennen een opwaartse trend van de zogenaamde ‘traditionele geheimhouding op de werkvloer’ naar een meer transparant salarisbeleid. Zo stelt de Europese Commissie maatregelen voor beloningstransparantie voor. Deze transparantie heeft bovendien ook gevolgen voor het zoeken naar een nieuwe baan. Baanzoekers wegen namelijk de kosten (de moeite en tijd om informatie op te zoeken) op tegen de baten (een betere baan of hoger salaris). Meer transparante informatie stimuleert meer mensen om een baan te zoeken, bevordert een lagere werkloosheidsperiode voor werknemers en zorgt potentieel voor een hogere kwaliteit van ‘job matches’. Daarbij toont het meeste onderzoek aan dat werknemers productiever en meer betrokken zijn bij transparante en voorspelbare salarissen.

Verschillen naar geslacht, opleiding en opleidingsniveau

Het kwam al naar voren dat een goed salaris voor de meeste mensen één van de belangrijkste pullfactoren is. Voor 55% van de beroepsbevolking in 2020 is een goed salaris namelijk een belangrijke pullfactor. Mannen vinden dit veel belangrijker dan vrouwen. Voor de helft van de vrouwen is het een belangrijke pullfactor, terwijl dat voor mannen 60% is. Bij leeftijdscategorie en opleidingsniveau is ook sprake van een opmerkelijk patroon. Als de leeftijd toeneemt, daalt het belang van een goed salaris als reden om een werkgever te kiezen. Een goed salaris is een belangrijke pullfactor voor 58% van de Nederlandse beroepsbevolking onder 30 jaar. Dat is bij 50-plussers 51%. Ook een uitsplitsing naar opleidingsniveau laat een duidelijk verschil zien. Voor 59% van vmbo’ers is een goed salaris een belangrijke reden voor het kiezen van een werkgever. Dat is 52% voor wo’ers.

Top 10 pullfactoren

De volledige top 10 van pullfactoren in 2020 is:

 1. Goed salaris
 2. Werksfeer
 3. Vast arbeidscontract
 4. Inhoud van het werk
 5. Dichtbij huis/acceptabele reistijd
 6. Uitdaging in het werk
 7. Zelfstandigheid in de functie
 8. Acceptabele werkdruk
 9. Afwisseling van het werk
 10. Goede secundaire arbeidsvoorwaarden/CAO.

Positieve trend salaristransparantie

De belangrijkste pullfactoren zijn voor de Nederlandse beroepsbevolking niet tot nauwelijks veranderd. Wel zijn er verschillen zichtbaar als de groep wordt uitgesplitst. Intelligence Group verwacht dat de positieve trend van salaristransparantie door zal gaan. Dat is mede vanwege de schaarste op de arbeidsmarkt, het dichten van de loonkloof tussen mannen en vrouwen en wellicht door salarisconcurrentie tussen werkgevers. Ook het recente voorstel van de Europese Unie dat moet garanderen dat mannen en vrouwen voor hetzelfde werk een gelijk salaris ontvangen, zal hier volgens Intelligence Group ongetwijfeld aan bijdragen.

Bron: Intelligence Group