Door

Vacatures blijven ondanks coronacrisis moeilijk vervulbaar

Tijdens de coronacrisis blijft sprake van vacatures die werkgevers moeilijk kunnen vervullen. In 2020 was een derde van de ontstane vacatures volgens werkgevers moeilijk vervulbaar. Voor 2021 denken werkgevers vooral moeite te hebben met het vinden van vakmensen. Ze verwachten minder behoefte te hebben aan administratief medewerkers. Zo laat een werkgeversonderzoek zien van UWV naar de verwachtingen voor 2021.

vacatures coronacrisis

Uit het werkgeversonderzoek blijkt dat gemiddeld een derde van de ontstane vacatures sinds de start van de coronacrisis moeilijk vervulbaar is. UWV vroeg in het najaar van 2020 aan 2800 werkgevers wat hun verwachtingen zijn voor het komende jaar. Ze houden nog steeds rekening met wervingsproblemen voor bepaalde functies. De werkgevers noemen vooral beroepen waarvoor vacatures ook de afgelopen jaren al moeilijk vervulbaar waren. Het gaat dan bijvoorbeeld om vakmensen in de techniek, de zorg, hoger opgeleide professionals op ICT- of financieel gebied en om docenten in het onderwijs.

Moeilijk vervulbare vacatures

Voor de coronapandemie, begin maart 2020, had bijna 20 procent van de werkgevers 1 of meer moeilijk vervulbare vacatures openstaan. Daarvan gaf 25 procent in het najaar van 2020 aan dat dit aantal is afgenomen door de coronacrisis. Bij 11 procent van de bedrijven was het aantal moeilijk vervulbare vacatures juist toegenomen sinds de coronacrisis. Bij de meerderheid was het aantal gelijk gebleven.

Sollicitanten

Als oorzaak van het moeilijk kunnen vervullen van vacatures, noemen bedrijven vooral het ontbreken van sollicitanten. Ook te weinig benodigde vakkennis en werkervaring bij sollicitanten werden vaak genoemd als oorzaak.

Openbaar bestuur en de gezondheids- en welzijnszorg

Sinds de start van de coronacrisis ontstonden er bij 12 procent van de bedrijven vacatures die moeilijk vervulbaar waren. Vooral in het openbaar bestuur en de gezondheids- en welzijnszorg zijn er veel vestigingen waar moeilijk vervulbare vacatures zijn ontstaan.

Bouwnijverheid, industrie en ict

In de bouwnijverheid, industrie en ict is bij meer dan de helft van de bedrijven waar nieuwe vacatures zijn ontstaan, sprake van moeilijk vervulbare vacatures. Dit is hoog in vergelijking met andere sectoren.

Administratief medewerker

De respondenten noemen vooral administratief medewerker als beroep waarvoor zij voor komend jaar minder vraag verwachten. Dat betreft de volle breedte van de arbeidsmarkt. Daarnaast denken werkgevers dat er in 2021 minder vraag zal zijn naar bijvoorbeeld kassamedewerkers, bus- en touringcarchauffeurs en evenementmedewerkers.

Gevolgen van corona naar regio

In 2020 daalde door corona het aantal banen met 96.000. De gevolgen van corona verschillen per regio. In de regio’s Zwolle, FoodValley, Gorinchem en Midden-Holland steeg het aantal banen ondanks corona gedurende het jaar. In de andere 31 regio’s nam het aantal banen af. Deze verschillen hebben te maken met de samenstelling van de regionale werkgelegenheid. Enkele voorbeelden hiervan zijn volgens UWV:

  • In de regio Groot Amsterdam gingen de meeste banen verloren, omdat de horeca en cultuursector daar hard zijn geraakt.
  • De regio Gorinchem kent over een jaar gezien een beperkte groei. Hier zijn sectoren als de bouw, groothandel, en transport belangrijk voor de werkgelegenheid. Deze sectoren toonden een kleine groei.
  • In de regio Groningen valt het baanverlies relatief gezien mee, omdat daar vooral de sectoren zorg & welzijn, openbaar bestuur en onderwijs belangrijk zijn voor de regionale werkgelegenheid. Het aantal banen in deze sectoren steeg juist.

Aantal ontslagaanvragen

Het aantal ontslagaanvragen nam in 2020 flink toe. Werkgevers vroegen in dat coronacrisisjaar voor 28.327 werknemers een ontslagaanvraag aan bij UWV om bedrijfseconomische redenen. Tijdens de hoogconjunctuur in 2019 waren dat er slechts 13.314. Dat betekende een stijging van het aantal aanvragen met 113 procent. Tijdens de eerste twee maanden van 2021 waren er beduidend minder ontslagaanvragen, waarschijnlijk vanwege het brede steunpakket voor baanbehoud.

Arbeidsmarktinformatie

Tegelijk komt met UWV met een vernieuwde website werk.nl/arbeidsmarktinformatie. Bezoekers ervan kunnen nu gemakkelijker de werkgelegenheid per regio bekijken. Ze kunnen bijvoorbeeld zien hoeveel vacatures er zijn en hoeveel ontslagaanvragen er zijn ingediend door werkgevers. Verder biedt UWV inzicht in de ontwikkeling in sectoren en in welke beroepen er de beste kansen zijn op werk.

Bronnen: UWV en Werk.nl