Door

Steeds meer werknemers gaan weer naar kantoor

Sinds 8 februari is er een stijgende lijn te zien van het aantal mensen dat weer naar kantoor gaat. Dat blijkt uit een onderzoek van Mapiq onder meer dan 64.000 werknemers. Om de terugkeer naar kantoor tijdens de coronacrisis op een veilige manier te faciliteren, heeft kantoorsoftware-ontwikkelaar Mapiq in kaart gebracht hoe vaak Nederlandse werknemers nu vanuit kantoor werken.

werknemers kantoor coronacrisis

Daaruit blijkt dat sinds de opening van de basisscholen er meer dan een verdubbeling is te zien van het aantal werknemers dat tijdens de coronacrisis naar kantoor gaat (een toename van 126%). Deze stijging is ingezet na de opening en zowel zichtbaar bij middelgrote als grote bedrijven. Hoewel meer mensen naar het kantoor gaan, blijven ze er gemiddeld niet langer. Gemiddeld zijn werknemers 1,96 dag per week op kantoor. Dat is een soortgelijk aantal als voor de heropening van de basisscholen, zo blijkt uit de data die de periode 1 januari 2021 tot 28 maart 2021 bestrijkt.

Daling werknemers op kantoor na avondklok

Uit de data blijkt ook dat na direct het instellen van de avondklok op 23 januari 2021 beduidend minder mensen naar kantoor gingen. In de periode 23 januari- 8 februari daalde het aantal kantoorwerkers met elf procent om daarna weer te stijgen. In de dataset zijn naast Nederlandse werknemers, ook werknemers uit andere Europese landen onder de loep genomen, in totaal zo’n 20.000. Binnen Europa* loopt de stijging van werknemers die weer naar het kantoor gaan, overigens minder steil op. Het aantal mensen dat naar kantoor in Europa gaat, is sinds januari 2021 met 12 procent gestegen.

Veilige werkplekken op kantoor

Sander Schutte, CEO van Mapiq: “We zien dat steeds meer mensen moeite hebben om alleen maar thuis te werken. Daarnaast zien we dat wanneer mensen echt naar kantoor moeten omdat het niet anders kan, ze dat wel ‘veilig’ willen doen. Ze werken bewust op veilige afstand van elkaar of gaan juist naar kantoor op minder drukke dagen. Technologie helpt ze daarin betere keuzes te maken.” 

Bron: Mapiq