Door

Duurzaam beleggen wordt steeds belangrijker

Het gaat bij duurzaam beleggen tegenwoordig om een hoofdonderwerp op beleggingsgebied. Als bedrijven hun positieve bijdrage aan de samenleving niet kunnen formuleren, dan kennen ze geen duurzaam bedrijfsmodel. De vijfde aflevering van de webinarreeks Beleggers Boulevard georganiseerd door Beleggers Belangen en VanEck liet zien dat vooral jongere beleggers zich hiervan steeds meer bewust zijn.

De gasten tijdens het webinar waren Martijn Rozemuller (VanEck), Judith Sanders (ABN Amro) en Karel Mercx (Beleggers Belangen). Sanders stelde dat duurzaam beleggen veel meer is dan het uitsluiten van beleggingen in roken, wapens, porno en gokken. “De volgende stap is te beleggen in bedrijven die juist wél een positieve impact hebben op milieu, mensen en goed bestuur.” Daarbij kan je volgens de beleggingsstrateeg van ABN Amro geen goed of fout onderscheiden. “We gaan het gesprek aan met alle bedrijven die willen verbeteren, want juist in het midden is de meeste winst te boeken.”

Positieve, duurzame impact

Rozemuller van VanEck bevestigde dat het uitsluiten van bedrijven tien jaar geleden een goed begin was, maar dat nu voor duurzaam beleggen een stapje extra nodig is. De vraag welke bedrijven een positieve impact hebben, is volgens hem echter niet altijd gemakkelijk te beantwoorden. “Zo is de mijnbouwsector in het algemeen vervuilend, maar hebben we wel bepaalde grondstoffen nodig om elektrisch te kunnen rijden.”

Duurzaamheid en rendement

Zowel Sanders als Rozemuller vinden dat duurzaamheid zeker geen negatieve gevolgen hoeft te hebben voor het rendement. Zo deden oliebedrijven en de reissector het vanwege corona in het afgelopen jaar bijzonder slecht, terwijl bedrijven die zich richten op hernieuwbare energie juist bloeiden. “Bedrijven met een duurzaam bedrijfsmodel zijn zich in het algemeen beter bewust van de risico’s. Dat is altijd in het voordeel van beleggers”, aldus Rozemuller.

Recordstand AEX

In het eerste deel van dit webinar behandelden Rozemuller en Mercx de actualiteit. Daarbij konden ze de recente recordstand van de AEX natuurlijk niet negeren. Beide experts vonden dat er geen reden is voor hoogtevrees, omdat niemand weet wanneer er een correctie gaat komen. “Met periodieke inleggen een goed gespreide portefeuille opbouwen” was het advies van Mercx. Daarbij verwacht hij de komende jaren meer van opkomende markten dan van de VS.

Bron: Beleggers Boulevard