Door

Tweede Kamer bespreekt financiële risico’s met AFM, DNB en CPB

risico’s voor het financiële stelsel

De Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB) en het Centraal Planbureau (CPB) nemen op 2 juni deel aan het jaarlijkse rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de macro-economische risico’s voor het financiële stelsel. De aandachtspunten van de AFM zijn: overwaardering kapitaalmarkten, renteschokken vermogensbeheersector, structurele oplossingen woningmarkt en geen uitstel belastingschulden voor economisch herstel.

Overwaardering kapitaalmarkten

Op kapitaalmarkten speelt het risico op overwaardering van activa. Door de lage rente en toegenomen beleggingen zijn activa wereldwijd in waarde gestegen. Een plotse, snelle rentestijging kan aanleiding zijn voor abrupte waardedalingen. Dit kan tot financiële stabiliteitsrisico’s leiden en particuliere beleggers raken, die door de lage rente en de coronacrisis afgelopen jaar op grotere schaal zijn gaan beleggen.

Gevoeligheid vermogensbeheersector voor renteschokken

Pensioenfondsen en andere vermogensbeheerders zijn vanwege het gebruik van rentederivaten gevoelig voor renteschokken. Daarnaast speelt bij vastgoedfondsen de afwaardering van kantoor- en winkelpanden vanwege de pandemie. Ook dit levert financiële risico’s op

Structurele oplossingen woningmarkt

Om te voorkomen dat huishoudens zich in deze oververhitte woningmarkt te diep in de schulden steken, is het belangrijk om leennormen goed te handhaven. Dit risico is extra groot bij koopstarters. Verder vraagt een gezonde woningmarkt om structurele oplossingen, waaronder extra bouwen en het verminderen van overheidssubsidies. Dit draagt ook bij aan een evenwichtigere afweging tussen huur en koop, waardoor de huursector naar verwachting zal groeien.

Economisch herstel niet gebaat bij uitstel belastingschulden

De overheid is met een uitstaande belastingschuld van 16 miljard euro een belangrijke kredietverlener aan het mkb geworden. Het simpelweg uitstel blijven verlenen van belastingverplichtingen is niet de oplossing om ondernemingen in de problemen weer op de been te helpen. Maatwerk in de vorm van snelle en duidelijke afspraken over herstructureringen bevordert bovendien economisch herstel. Dat is een belangrijke les uit de financiële crisis.

Bron: AFM