Door

Meldpunt moet regeling aanvullend pensioen bevorderen

Een op de tien werknemers bouwt geen aanvullend pensioen op. Zo’n pensioen, bovenop de AOW, is belangrijk om te voorkomen dat mensen er na hun pensionering financieel op achteruit gaan. Vandaar dat de SER met het meld- en informatiepunt geenpensioen.nl komt.

aanvullend pensioen werkgeverspensioen
pensioenregeling

Een regeling voor aanvullend pensioen is ook voor ondernemingen belangrijk. Een pensioenregeling maakt een werkgever aantrekkelijker voor nieuwe werknemers en kan de binding met de huidige werknemers versterken. Bovendien levert een pensioenregeling belastingvoordeel op voor de werknemer.

Bevorderen pensioenregeling werkgevers

Op verzoek van de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars en als onderdeel van het in juni 2020 door deze organisaties gepresenteerde ‘Aanvalsplan witte vlek pensioenen’ heeft de SER heeft het meld- en informatiepunt geenpensioen.nl opgericht. Dit meld- en informatiepunt wil het voor werkgevers eenvoudiger maken om tot een pensioenregeling te komen en bevorderen dat zoveel mogelijk werknemers pensioen opbouwen. Daarnaast wil geenpensioen.nl zicht krijgen op bedrijven en sectoren die geen pensioenregeling hebben voor hun werknemers, en de redenen daarvoor.

Geen opbouw aanvullend pensioen

Geenpensioen.nl biedt een stappenplan voor werkgevers die aan de slag willen met een pensioenregeling. Dat stappenplan is opgesteld door de Stichting van de Arbeid. Ook bevat de site informatie voor werknemers die nu geen aanvullend pensioen opbouwen en daarover met hun werkgever in gesprek willen. Bovendien kunnen werkgevers en werknemers via geenpensioen.nl een melding doen over het ontbreken van een pensioenregeling bij hun bedrijf. De SER hoopt dat dit tot meer inzicht leidt in waar en waarom een pensioenregeling ontbreekt.

Bron: SER