Door

De arbeidsmarkt is steeds minder in beweging

Het laagterecord in arbeidsmarktactiviteit uit het tweede kwartaal van 2021 is in het derde kwartaal opnieuw gebroken, zo laten cijfers van Intelligence Group zien van juli tot en met september 2021. Op een arbeidsmarkt waar de vraag nog nooit zo hoog was, is het aanbod van actieve baanzoekers nog nooit zo laag geweest, sinds 2003 toen Intelligence Group dit begon te meten.

arbeidsmarkt arbeidsmarktactiviteit werving selectie

Het aandeel personen uit de Nederlandse beroepsbevolking dat actief zocht naar werk, daalde het derde kwartaal verder van 11,1% naar 10,7%. Bovendien steeg het aandeel mensen dat helemaal niet op zoek is naar (ander) werk. Tegelijk bereikt de wervingsactiviteit een nieuw hoogterecord. Ruim 34% van de Nederlandse beroepsbevolking werd afgelopen kwartaal minimaal één keer benaderd door een bemiddelaar of werkgever voor een nieuwe baan.

Grote daling sollicitaties

Het dalen van het actieve arbeidsaanbod betekent een extra grote daling van miljoenen sollicitaties en aanbiedingen door bemiddelaars van flex. Recruiters merken dat direct omdat een gemiddeld aanbod van acht sollicitaties per vacature of vier zzp’ers per opdracht afnam naar geen of enkele sollicitaties of aanbiedingen. Alle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt versterken het idee van krapte en schaarste. Denk aan lege ‘bakken’ bij detacheerders, de sterke groei in het aanbod van mensen op platforms en uitzendkrachten die na te hebben gewerkt bij de GGD niet makkelijk voor minder aantrekkelijke voorwaarden in beweging komen.

Record bij werving

Werkgevers reageren op de lage arbeidsmarktactiviteit, door nog actiever mensen te benaderen. Nog nooit eerder werden zoveel mensen benaderd voor een andere baan als het afgelopen kwartaal, namelijk 34,3%. Dit gebeurt inmiddels over de volle breedte van de arbeidsmarkt, met natuurlijk een aantal vakgebieden die er echt uitschieten.

Meest benaderde vakgebieden

Top 10 meest benaderde vakgebieden (% werknemers dat minimaal eens per kwartaal wordt benaderd):

  1. engineering (63%)
  2. consultancy / advies (60%)
  3. ICT / automatisering (58%)
  4. directie / (interim)-management (53%)
  5. installatie, reparatie en onderhoud (53%)
  6. marketing (50%)
  7. onderzoek / wetenschap/ R&D (48%)
  8. financieel / accountancy (48%)
  9. juridisch (46%)
  10. kwaliteitsmanagement / procesverbetering (45%).

Herstel arbeidsmarktactiviteit

De verwachting was dat na de zomervakantie de arbeidsmarktactiviteit zich zou herstellen. Het tegenovergestelde lijkt eerder het geval. Het is volgens Intelligence Group raden naar de redenen hiervoor. Het onderzoeksbureau denkt aan onder andere een combinatie van onzekerheid, wel/niet vaccineren, tegemoetkomen van werkgever aan de arbeidsvoorwaarden op het gebied van salaris en flexibiliteit, het minder ervaren van ‘slecht management’ en de toegenomen afwachtende houding van werknemers in bredere zin.

Moderniseren van de arbeidsmarkt

Werkgevers vissen allemaal uit dezelfde vijver. Daarin zijn onder meer LinkedIn voor hoger opgeleiden en uitzendbureaus voor middelbaar- en praktisch opgeleiden de leidende wervingskanalen, gecombineerd met de inzet van jobboards zoals Indeed. Bij recruitment betreft het nu vooral kwantiteit, zoals meer vacatures plaatsen, meer recruiters, en meer doen van wat altijd al werd gedaan. Dit maakt het steeds drukker op de al overbeviste visvijvers van de arbeidsmarkt waarbij nieuwe visvijvers en alternatieve doelgroepen worden genegeerd. Moderniseren van de recruitmentaanpak, alternatieven doelgroepen of out-of-the-box wervingsmethodieken worden nog beperkt toegepast, maar winnen wel snel aan terrein. Omdat de meeste werkgevers dezelfde middelen inzetten, neemt de druk op de arbeidsmarkt alleen maar toe. Tegelijk blijven andere delen van de arbeidsmarkt onbenut, zoals bijvoorbeeld Werk.nl, outdoor recruitment, promotieteams, goede vacatureteksten, snelle wervingsprocessen etc.

Verliezers op de arbeidsmarkt

“De krapte en schaarste is niet een blijvend fenomeen, maar is voor de komende maanden en misschien zelfs wel kwartalen een grote bedrijfseconomische beperking voor bedrijven. Het niet kunnen aantrekken van de juiste mensen gaat tot veel faillissementen leiden en daardoor tot een normalisatie op de markt. Het aanpassen aan het huidige normaal op gebied van arbeidsmarktbenadering en bijvoorbeeld hybride werken is belangrijk voor bedrijven om niet tot de verliezers op de arbeidsmarkt te behoren”, stelt Geert-Jan Waasdorp, directeur van Intelligence Group.

Bron: Intelligence Group