Door

Positie consumenten digitale producten en diensten versterkt

Vanaf morgen (27 april 2022) zijn verkopers wettelijk verplicht om digitale producten en diensten werkend en veilig te houden. Consumenten hebben voortaan bij de aankoop van slimme apparaten zoals smart-tv’s en horloges, printers, camera’s en babyfoons recht op software- en beveiligingsupdates. Datzelfde is ook het geval bij de aanschaf van bijvoorbeeld games of apps en voor streamingdiensten. Daarnaast krijgt de consument meer bescherming als het gekochte product niet voldoet aan de redelijke verwachtingen.

consumenten, digitale diensten, digitale producten, verkopers, wetgeving

Het gaat om een wetswijziging op voorstel van ministers Franc Weerwind (Rechtsbescherming) en Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat), waarmee het parlement akkoord is gegaan. Europese richtlijnen over de verkoop van goederen en levering van digitale inhoud en diensten zijn nu opgenomen in het Nederlands recht. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op het nakomen van de regels.

Redelijk voor consumenten

Voor de periode waarin verkopers verplichte updates aan consumenten moeten verstrekken, geldt het uitgangspunt van proportionaliteit, oftewel wat redelijk is voor een consument. Deze mag bij een duurder product zoals een slimme wasmachine langer updates verwachten, dan bijvoorbeeld voor een digitaal spelletje op een smartphone.

Langere omgekeerde bewijslast digitale producten en diensten

De verplichte updates zijn niet de enige verbetering voor consumenten wat de digitale producten en diensten betreft. De wetswijziging betekent ook dat de duur van de zogenoemde omkering van de bewijslast van zes maanden naar één jaar gaat. Deze bewijslast ligt bij de verkoper en niet bij de consument. Als een consument bijvoorbeeld een smartphone koopt en binnen een jaar een probleem met het toestel krijgt, dan moet de verkoper bewijzen dat de smartphone bij levering in orde was en de consument het probleem heeft veroorzaakt. Dit was eerder een half jaar, dus hiermee staat de consument sterker.

Uitzondering voor levende dieren

Vanwege de wetsbehandeling in de Eerste Kamer heeft minister Weerwind een aanpassingswet toegezegd die de termijn voor omkering van bewijslast voor consumentenkoop van levende dieren weer verkort naar zes maanden. Deze is met de huidige wet ook verlengd naar één jaar, maar wordt dan weer teruggedraaid. De Eerste Kamer vond deze aanpassing noodzakelijk, omdat een termijn van een jaar voor de omkering van de bewijslast een onevenredige last voor de verkopers van levende dieren betekent.

Digitale producten moeten aan verwachting voldoen

De wetswijziging betekent ook dat gekochte, digitale producten vanaf de levering moet voldoen aan wat de consument in redelijkheid mocht verwachten. Is dat niet het geval, dan moet de verkoper of handelaar alsnog de overeenkomst nakomen door het gebrek te repareren of een vervangend product te regelen. Is dat niet mogelijk dan kan hij de prijs verminderen of kan de consument de overeenkomst ontbinden, waarmee hij het aankoopbedrag terug krijgt.

Bron: Rijksoverheid.nl