Door

Feestdagen zijn niet altijd vrije dagen

Feestdagen leveren bij werknemers nog wel eens verwarring op of zij al dan niet vrij zijn op die dagen. Dat is niet nodig, want het antwoord staat meestal in de cao of de arbeidsovereenkomst.

feestdagen vrije dagen

Goede Vrijdag leidt tot verwarring doordat het geen nationale feestdag is, maar voor de toepassing van de Algemene termijnenwet wel met de nationale feestdagen wordt gelijkgesteld. Artikel 3 van deze wet noemt de volgende algemeen erkende feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en de beide kerstdagen. Bevrijdingsdag (5 mei) valt hier dus ook onder.

Niet automatisch een vrije dag

Dat een dag een wettelijke status heeft als nationale feestdag betekent nog niet dat je als werknemer automatisch recht hebt op een vrije dag. Vaak bevat de cao voor je branche regels over feestdagen. Veel cao’s kennen bijvoorbeeld de afspraak dat werknemers eens in de vijf jaar vrij hebben op Bevrijdingsdag. Staan in de cao geen afspraken of is er geen cao voor je bedrijfstak, dan bepaalt de werkgever of werknemers op een bepaalde feestdag een vrije dag hebben.

Toeslag op feestdagen

Veel werkgevers geven werknemers die op nationale feestdagen moeten werken op die dagen een toeslag op hun loon. Regelen de (collectieve) arbeidsvoorwaarden niets over bijvoorbeeld Goede Vrijdag of Bevrijdingsdag, dan zullen de werknemers gewoon moeten werken zonder extra beloning.

Vakantiesaldo

Als werknemer kan je natuurlijk Goede Vrijdag, Bevrijdingsdag of een andere feestdag waarop je door moet werken ook opnemen als vrije dag ten laste van je vakantiesaldo. Daarnaast kan je werkgever een feestdag ook aanwijzen als verplichte vrije dag. Dit betekent wel dat de betreffende dag verplicht van je vakantiesaldo wordt afgetrokken. De werkgever moet voor een dergelijke aanwijzing toestemming van de OR of personeelsvertegenwoordiging hebben.