Door

Zo maak je slim gebruik van de WKR voor vitaliteit

In een tijd waar de prijzen voor boodschappen de pan uit rijzen, de energierekening elke maand hoog is en de economische wereld soms zijn adem lijkt in te houden, staat bij veel Nederlanders voldoende beweging en sporten niet bovenaan de prioriteitenlijst. Daarbij laat onderzoek van OneFit zien dat een deel van de werkende Nederlanders geen geld heeft om te werken aan vitaliteit of daarmee wil stoppen omdat sporten te duur geworden is. Via de werkkostenregeling (WKR) kunnen werkgevers de vitaliteit van hun werknemers bevorderen.

Auteur Kari Littley van OneFit

Uit ons onderzoek blijkt dat bijna één op de vijf werkende Nederlanders (17%) gewoonweg geen geld heeft om te werken aan zijn vitaliteit. Verder overweegt zestien procent op korte termijn te stoppen met sporten doordat het sportabonnement te duur is geworden. Een zorgwekkende ontwikkeling. Medewerkers die sporten zijn immers een stuk gelukkiger, productiever en hebben meer motivatie. Bovendien kan sporten leiden tot minder verzuim en een gezondere werksfeer. Daarbij zorgt aandacht voor vitaliteit dat medewerkers voldoende energie hebben om er met de volle honderd procent tegenaan te gaan en ploffen zij na een werkdag niet compleet uitgeblust op de bank. 

Financiële bijdrage werkgever

Om toch in beweging te blijven, hebben medewerkers steeds vaker de behoefte aan een financiële tegemoetkoming voor hun sportabonnement. Het is dan ook niet voor niks dat 42 procent aangeeft zich eerder in het zweet te werken in de sportschool wanneer de werkgever een financiële bijdrage doet. Gelukkig hebben werkgevers een grote troef in handen om hun medewerkers te ondersteunen om te gaan sporten. 

WKR onder de loep 

De werkgever kan namelijk voor het stimuleren van vitaliteit gebruikmaken van de werkkostenregeling (WKR). Dit is een potje waarmee werkgevers onbelaste vergoedingen via de zogeheten vrije ruimte aan hun medewerkers kunnen geven. We zien nog vaak dat men dit inzet om een kerstpakket, bedrijfsborrel of personeelsuitje te vergoeden. Daar is natuurlijk niets mis mee, maar het biedt dus ook een mooie kans om medewerkers in beweging te krijgen door een sportabonnement aan te bieden.

Daling vrije ruimte

De WKR is in 2023 gestegen naar drie procent. Volgend jaar gaat de vrije ruimte weer terug naar de eerder aangekondigde 1,92 procent, tot een loonsom van 400.000 euro. In de praktijk betekent dit dat werkgevers in de vrije ruimte minder onbelast kunnen vergoeden. Maar een daling van de WKR hoeft niet altijd nadelig te zijn voor een bedrijf. Mogelijk moeten werkgevers wel hun plannen voor de invulling van de WKR aanpassen.

Plannen werkgevers voor 2024 

Ben je werkgever, dan zul je dan ook moeten nadenken over hoe je de WKR volgend jaar wilt invullen. Waar gaat de vrije ruimte nu eigenlijk aan op? En wat is de invulling voor komend jaar? Check hoeveel ruimte er beschikbaar is voor gezonde arbeidsvoorwaarden. Maak vervolgens de doelen concreet met wat je volgend jaar wilt doen aan de vitaliteit van je medewerkers. Bepaal uiteindelijk hoeveel budget je hiervoor nodig hebt. Wil je bijvoorbeeld een gedeeltelijke financiële bijdrage leveren aan een sportabonnement? Of neem je het volledige bedrag voor eigen rekening? 

Bruto/netto-uitruil of werkgeversbijdrage

Als werkgevers aan medewerkers de keuze bieden om gebruik te maken van de bijdrage uit de WKR, zijn er verschillende opties: bruto/netto-uitruil, een werkgeversbijdrage of een combinatie van beide. Bij een bruto/netto-uitruil, ruil je het volledige bedrag van het abonnement uit met het brutosalaris. Medewerkers betalen hun sportabonnement feitelijk uit hun brutoloon. Zo betaalt de werkgever minder brutoloon uit en heeft hij dus lagere werkgeverslasten. Werkgevers kunnen ook kiezen voor een werkgeversbijdrage waarbij ze een deel van het abonnement betalen. Het overige deel wordt netto met de medewerker verrekend. Hierdoor gebruikt de werkgever minder vrije ruimte, waardoor hij ook nog andere kosten kan maken. Tot slot kan hij ook een combinatie van beide aanbieden. 

Investering voor het leven

Werkgevers gunnen hun medewerkers natuurlijk het beste, en daar kan het geven van een financieel voordeel op hun sportabonnement een onderdeel van zijn. Onderzoek als werkgever dan ook de mogelijkheden om medewerkers te ondersteunen in hun fysieke vitaliteit. En vergeet niet: investeren in vitaliteit loont. Zie het financieel ondersteunen van medewerkers dan ook niet als een kostenpost, maar juist als een investering. 

Dit gastartikel is geschreven door Kari Littley, expert op het gebied van employee wellbeing bij OneFit.