Door

Je kunt ook na je pensioen of AOW nog geld lenen

– Dit partnerartikel hebben we gemaakt in samenwerking met Becam. –

lenen pensioen aow lijfrente VFN nabestaandenpensioen seniorenlening

Heb je de AOW-leeftijd of je pensioengerechtigde leeftijd bereikt, dan kan je nog steeds geld lenen. De maximale lening hangt dan vooral af van de hoogte van je AOW en pensioen. Op de lening is de VFN-norm standaard van toepassing. Deze is recent veranderd.

In Nederland bieden twee banken een seniorenlening aan. Je kunt zo’n lening aangaan vanaf je 65e levensjaar tot je 78e jaar. Daarbij is dan belangrijk dat je de lening voor je 81e aflost. Boven je 78e jaar kan je geen geld meer lenen, omdat er wel genoeg ruimte moet zijn voor het aflossen van de lening.

AOW en geld lenen

Heb je de AOW-leeftijd bereikt, dan krijg je maandelijks een AOW-uitkering. De AOW-leeftijd is de laatste jaren gestegen, maar blijft op 67 jaar staan vanaf 2024. De hoogte van de AOW-uitkering hangt af van het aantal jaren dat je vanaf je vijftiende levensjaar in Nederland woont. Daarnaast krijgen alleenstaanden meer AOW (70 procent minimumloon) dan mensen met een partner die al dan niet de AOW-leeftijd heeft bereikt (50 procent minimumloon). Bij leningen nemen banken de AOW-uitkering volledig mee als inkomen voor een lening.

Lenen als je een pensioen hebt

Geldverstrekkers rekenen je pensioeninkomen mee voor de hoogte van de lening. Het gaat dan om het pensioen dat je in loondienst bij een werkgever hebt opgebouwd, het zogeheten aanvullende pensioen of werkgeverspensioen. Vanuit het door je opgebouwde pensioen ontvang je maandelijks een pensioenbedrag nadat je de pensioenleeftijd hebt bereikt. De bank gaat voor een seniorenlening van je volledige pensioeninkomen uit.

Lijfrente

Je kunt zelf naast je AOW en pensioen lijfrente opbouwen. Een verzekeraar of bank keert je dan vanaf je pensioengerechtigde leeftijd maandelijks lijfrente uit. Dit extra pensioeninkomen telt ook volledig mee voor de maximale lening die je kunt krijgen. Voorwaarde hiervoor is dat de lijfrente minimaal een gelijke looptijd heeft als de lening. Een lijfrente heeft een minimale uitkeringsduur van vijf jaar. Je moet daarom kunnen laten zien hoe lang je de lijfrente-uitkering krijgt.

Bedrag nabestaandenpensioen

Een ander pensioeninkomen dat je zou kunnen krijgen, is een nabestaandenpensioen. Hierop heb je mogelijk recht na het overlijden van je partner. Dit hangt af van het pensioenfonds waarin de partner pensioen opbouwde. Het inkomen dat je krijgt vanuit het nabestaandenpensioen telt ook volledig mee voor de maximale seniorenlening. Dat betekent dat de bank voor het lenen zowel je eigen pensioen als het nabestaandenpensioen meerekent.

De VFN-norm als standaard

Verreweg de meeste geldverstrekkers houden de VFN-norm als standaardrichtlijn aan. Deze norm bepaalt of en in welke mate een bank je inkomen mag meenemen voor de hoogte van een lening. De VFN-norm is veranderd per 4 september 2023. De geldverstrekker moet nu meer kijken naar de daadwerkelijke inkomsten en lasten in plaats van gemiddelde inkomsten, zoals voor 4 september het geval was. Je maximaal mogelijke lening kan hierdoor zowel hoger als lager worden.

Aandachtspunten bij lenen met AOW of pensioen

Let bij de aanvraag van een seniorenlening op de volgende zaken:

  • Je leeftijd ligt tussen de 66 en 78 jaar.
  • De lening moet je kunnen aflossen voordat je 81 jaar oud bent.
  • Je betaalt een hoger maandbedrag als je de lening in kortere tijd wilt aflossen.
  • Kies eventueel voor een overlijdensrisicoverzekering. Als je de seniorenlening niet op tijd kunt aflossen, dan hoeven je nabestaanden dat niet alsnog te doen.

Bronnen:
https://www.becam.nl/blog/geld-lenen-met-pensioen-of-aow/

https://www.vfn.nl/