Door

Participatiewet moet zorgen voor 125.000 banen

Participatiewet moet leiden tot 125.000 participatiebanen.Sinds 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Deze moet zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk laten vinden. Bij de wet horen een banenafspraak en een quotum. Wat betekent dat?

Banenafspraak
Het kabinet en werkgevers- en werknemersorganisaties hebben afgesproken dat ze 125.000 participatiebanen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking: 100.000 in de marktsector en 25.000 bij de overheid. Deze moeten er in 2026 zijn. Een baan uit de banenafspraak heeft een omvang van 25,5 uur per week. Op landelijk niveau wordt gekeken of de werkgevers de aantallen halen die voor hun sector gelden. Wordt in een sector of in beide sectoren het banenaantal niet gehaald, dan komt er een quotumheffing.

Werkgevers kunnen ondersteuning krijgen van gemeenten en UWV in de vorm van loonkostensubsidies, proefplaatsingen en nog meer instrumenten. Verder is hulp mogelijk vanuit regionale werkbedrijven en werkgeversservicepunten.

Quotumheffing
De quotumheffing kan voor het eerst ingaan in 2017. In 2016 beoordeelt UWV per sector of de werkgevers de aantallen banen voor 2015 gehaald hebben. Is dit niet zo, dan kan de quotumheffing gaan gelden voor de sector (of sectoren) die de aantallen niet heeft gehaald. De heffing geldt voor individuele werkgevers met 25 werknemers of meer. De quotumheffing bedraagt 5000 euro per niet vervulde arbeidsplaats.