Door

Tekort aan IT’ers en technici wordt steeds groter

werkvloer techniek ITVeel meer mensen moeten zich laten omscholen tot IT’er. Alleen dit kan de structurele tekorten in de IT-sector opvangen. Zo staat in een nieuw rapport van ABN Amro. Daarnaast blijkt uit onderzoek van technisch opleidingsinstituut ROVC dat er een groot tekort is aan technici.

In het onderzoeksrapport van ABN Amro staat dat de IT-branche structureel sneller groeit dan de economie in het algemeen. Daarom is er met name een groot gebrek aan hoogopgeleide IT’ers.

Structureel tekort IT’ers

Volgens onderzoeker Sonny Duijn van de ABN Amro is er een structureel tekort aan hoogopgeleid IT-personeel. “Ieder jaar ontstaan veel meer nieuwe vacatures dan dat er gediplomeerde, hoogopgeleide IT-specialisten op de arbeidsmarkt bijkomen.” Hierbij komen ook nog het herstel van de economie en de ‘digitale transformatie’ van veel bedrijven.

Snelle stijging IT-vacatures

Het UWV meldt dat er in het eerste halfjaar van 2015 in totaal 28.258 nieuwe IT-vacatures bijkwamen. Dat was een stijging van 23 procent vergeleken met het aantal vacatures dat in het eerste halfjaar van 2014 ontstond. Van de IT-vacatures in 2015 lijkt ongeveer 71 procent vooral geschikt voor personeel met een hogere opleiding. Volgens het UWV zijn er trouwens ook 18.100 werkzoekenden met een IT-achtergrond. Van hen is minder dan de helft hoger opgeleid.

Omscholing als enige oplossing

Tot tevredenheid van de ABN Amro-onderzoekers neemt het aantal informaticastudenten toe. Dat is echter niet voldoende om van het schreeuwende tekort aan IT-medewerkers af te komen. De onderzoekers zien dan ook eigenlijk maar één oplossing: omscholing. Duijn vindt dat hoogopgeleid personeel uit andere richtingen, mbo-opgeleiden informatica en ervaren personeel in ‘verouderde’ IT-richtingen nadrukkelijker moeten worden gestimuleerd zich om te scholen. Overheid, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen moeten hiervoor de handen ineen slaan.

Te weinig technici

Verder blijkt uit online-onderzoek van technisch opleider ROVC onder 228 respondenten dat bijna 80 procent van de ondervraagde technische professionals een tekort aan technici ervaart. De verwachting voor 2016 is dat er dan een tekort zal zijn van 155.000 technici. Daarmee staat de Nederlandse technische sector op de arbeidsmarkt voor een grotere uitdaging dan ooit.

Slechte aansluiting studie en werk

De technische branche heeft ook te maken met een kwalitatief tekort. Het niveau van kennis en kunde van pas afgestudeerde technici sluit vaak niet aan op wat de markt zoekt. Ook worden volgens veel bedrijven allround inzetbare medewerkers steeds belangrijker.

Minder populair imago en vergrijzing

John Huizing, algemeen directeur van ROVC: “Het minder populaire imago en de vergrijzing spelen de technische branche al jaren parten, maar lijken nu echt tot een hoogtepunt te komen. Er zijn genoeg initiatieven vanuit de overheid en het onderwijs die beide zaken aanpakken. Deze zijn echter vaak gericht op de lange termijn. Het verwachte tekort is echter nu al merkbaar in de sector. Proactief het tekort aan technici te lijf gaan is dus pure noodzaak. Denk aan gezamenlijke bedrijvenscholen of de inzet van zij-instromers.”

Bronnen: Werf&, HR Praktijk.nl