Door

Pensioenfondsen stappen af van pensioengarantie

pensioenuitkeringDe pensioenfondsen lijken er langzamerhand van overtuigd dat de gegarandeerde, toegezegde pensioenuitkering niet meer haalbaar is. Dit heeft te maken met de alsmaar stijgende levensverwachting en aanhoudend lage rente. Volgens de koepel van pensioenfondsen, de Pensioenfederatie, zijn beloftes over uitkeringen onmogelijk geworden.

De Pensioenfederatie onderzoekt een pensioensysteem waarbij iedereen individueel een spaarpot vult met euro’s voor zijn pensioen, maar waarbij wel alle deelnemers verplicht bepaalde risico’s samen delen. Dit is een historische ontwikkeling binnen de pensioenfondsen, die tientallen jaren werkten met toegezegde pensioenuitkeringen.

Pensioenstelsel is niet meer uit te leggen

Directeur Gerard Riemen van de Pensioenfederatie zegt in Het Financieele Dagblad dat de pensioenfondsen het huidige stelsel niet meer kunnen uitleggen. “We werken met aanspraken, maar mensen willen gewoon weten hoeveel geld er voor hen opzij is gezet.”

Massaal dekkingstekort

Riemen spreekt zich uit op een moment dat pensioenfondsen massaal in een dekkingstekort terecht zijn gekomen. Veel fondsen zagen vorig jaar hun buffers al verdwijnen door de lage rente. In januari kwam daar een forse daling van aandelenkoersen wereldwijd bovenop. Pensioenadviseur Aon meldt dat de gemiddelde dekkingsgraad daalde van 102% eind vorig jaar naar 97% nu.

Aanpassen rekenrente

Dat betekent dat de fondsen weer op het crisisniveau van 2012 zitten. Volgens Riemen behoort het tot de mogelijkheden dat bij ongewijzigd beleid en aanhoudend slechte beurskoersen een aantal pensioenfondsen vanaf 2017 de pensioenuitkeringen moet korten. De vakcentrales FNV, CNV en VCP verzochten het kabinet in een brief al om de zogeheten rekenrente aan te passen. Deze is doorslaggevend voor de hoogte van de dekkingsgraad.

Geen dekkingsgraden meer

Jarenlang waren het de pensioenfondsen die bij dalingen van de dekkingsgraad bijna smeekten om een andere rekenrente. Riemen geeft echter in Het Financieele Dagblad aan dat de fondsen het nu helemaal over een andere boeg willen gooien. Het begrip dekkingsgraden is volgens hem onlosmakelijk verbonden met het huidige stelsel van gegarandeerde, toegezegde uitkeringen. Zonder deze harde toezeggingen behoort de discussie over de rekenrente meteen tot het verleden.

Pensioengarantie over 50 jaar onmogelijk

“Er is gewoon niet één waarheid over de rekenrente. Ook in mijn eigen achterban wordt er verschillend gedacht”, aldus de directeur van de Pensioenfederatie. Volgens hem is het probleem dat het een ‘onmogelijke vraag is om iemand van 25 een toezegging te doen die je over 50 jaar moet waarmaken’. Dat was het altijd al, maar toen de pensioenfondsen minder vergrijsd waren dan nu, was een premieverhoging voldoende om problemen op te lossen.

Loslaten pensioentoezeggingen bij volgend kabinet

Riemen verwacht dat het loslaten van de pensioentoezeggingen pas gebeurt onder een volgend kabinet. Het uitwerken van de details duurt minstens tot het eind van dit jaar. Belangrijkste vraag daarbij is hoeveel risico’s de deelnemers verplicht gaan delen.

Bron: Het Financieele Dagblad