Door

Arboregels gelden ook voor de thuiswerkplek

thuiswerkplek

Als je thuiswerkt, loop je net zo goed gezondheidsrisico’s als op kantoor. Ook voor de thuiswerkplek gelden daarom arboregels. Zowel de werkgever als de werknemer zijn verantwoordelijk voor het naleven van deze regels. Het is extra belangrijk om hier op te letten bij langdurig thuiswerken, zoals veel werknemers nu noodgedwongen moeten doen vanwege de coronacrisis.

De werkgever moet zorgen voor een goede inrichting van de thuiswerkplek. Als die inrichting niet voldoet aan de arbo-eisen dan is de werkgever aansprakelijk voor eventuele gezondheidsschade bij een werknemer. Voor de thuiswerkplek gelden dezelfde eisen als op kantoor.

Arbowet

Artikel 3 van de Arbowet geeft aan dat de werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers voor alle met arbeid verbonden aspecten. Het beleid van de werkgever is daarbij gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Daarnaast verplicht de Arbowet de werkgever om werknemers voor te lichten over de risico’s van hun (thuis)werk en de maatregelen om deze risico’s op te vangen.

Een werkgever moet werknemers die thuiswerken dezelfde bescherming bieden als op kantoor. Daarbij draagt de werknemer zelf ook verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden op de thuiswerkplek. Hij of zij moet gevaren voor de veiligheid of de gezondheid meteen meedelen aan de werkgever.

Arbobesluit

Het Arbobesluit geeft in aanvulling op de Arbowet specifieke voorschriften. Het bevat speciale regels voor thuiswerken. Zo moet sprake zijn van een ergonomisch ingerichte thuiswerkplek. Daarnaast stelt het Arbobesluit eisen aan beeldschermwerk dat langer duurt dan twee uur per etmaal. Beeldschermwerk kan volgens het besluit gevaarlijk zijn voor het gezichtsvermogen en zorgen voor fysieke en psychische belasting. Werknemers, inclusief thuiswerkers, moeten daarom na twee uur opeenvolgend beeldschermwerk ander werk doen of pauzeren. Verder bepaalt het Arbobesluit dat er op de thuiswerkplek voldoende voorzieningen voor kunstlicht moeten zijn.

Het Arbobesluit geeft verder aan dat als de thuiswerker al een ergonomische en voor beeldschermwerk geschikte thuiswerkplek heeft, de werkgever hier niet voor hoeft te zorgen. Ditzelfde geldt als de werknemer al over voldoende voorzieningen voor kunstverlichting beschikt.
Volgens de toelichting op het Arbobesluit kunnen mensen die alleen beeldschermwerk doen dat het werk beter niet langer doen dan vijf à zes uur per dag.

Arboregeling

De Arboregeling is weer een uitwerking van het Arbobesluit. De regeling kent een groot aantal voorschriften voor het (thuis)werken met beeldschermen en apparatuur. Enkele belangrijke bepalingen zijn:

  • Het beeldscherm heeft een voldoende scherp en stabiel beeld dat de gebruiker gemakkelijk bij kan stellen. Ook is het beeldscherm vrij te plaatsen en gemakkelijk verstelbaar en kantelbaar en heeft het geen hinderlijke glans en spiegelingen.
  • De gebruiker heeft voor het toetsenbord voldoende plaats voor handen en armen.
  • Het bureau is groot genoeg en geeft ruimte voor een flexibele opstelling van beeldscherm, toetsenbord, documenten en accessoires.
  • De bureaustoel heeft een in hoogte instelbare zitting en een rugleuning, waarvan de hoogte en hellingshoek verstelbaar zijn.
  • De thuiswerkplek is voldoende verlicht en er is een passend contrast tussen beeldscherm en omgeving.
  • De ramen hebben een instelbare zonwering waardoor er niet teveel daglicht op een beeldscherm op de thuiswerkplek schijnt.

Kosten thuiswerkplek

Veel werknemers zijn nu vanwege de coronacrisis gedwongen om langdurig thuis te werken. Ook nu is het belangrijk om de arboregels op de thuiswerkplek goed na te leven en gezondheidsklachten te voorkomen. Overleg met je werkgever als je thuiswerkplek niet (helemaal) aan de regels voor gezond werken voldoet. Je werkgever moet de kosten betalen voor het goed inrichten van de thuiswerkplek. Het maakt daarbij niet uit of je verplicht thuiswerkt of op eigen verzoek.