Door

NOW betekent ook werktijdverkorting voor flexibel personeel

Vanwege de coronacrisis trekt het kabinet de bestaande regeling voor werktijdverkorting (WTV) in en vervangt deze door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De NOW betekent ruimere compensatie dan de WTV, want de regeling geldt ook voor flexwerkers. Daarnaast kunnen werkgevers de NOW eenvoudiger aanvragen dan de WTV. De uitvoering vindt plaats door het UWV.

werktijdverkorting NOW

Met de NOW kunnen werkgevers naast werknemers met een vast contract ook werknemers met een flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. De tegemoetkoming geldt in ieder geval voor drie maanden. Onder eventuele extra voorwaarden is een verlenging van nog eens drie maanden mogelijk.

Oproepkrachten en uitzendkrachten

De NOW-regeling geldt bijvoorbeeld ook voor oproepkrachten en uitzendkrachten. Werkgevers die al een aanvraag voor WTV hebben gedaan, hoeven dat niet opnieuw te doen. Deze aanvraag valt dan onder de nieuwe NOW. Mogelijk vraagt het UWV wel nieuwe informatie op bij de betreffende werkgevers.

Omzetdaling

Bedrijven kunnen de NOW aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart. Als ze een omzetverlies verwacht van minimaal 20 procent, dan kunnen ze bij het UWV voor drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Deze bedraagt, afhankelijk van het omzetverlies, maximaal 90 procent van de loonsom. Het UWV verstrekt een voorschot van 80 procent van de gevraagde tegemoetkoming. Achteraf kijkt het UWV hoeveel het daadwerkelijke omzetverlies is geweest. Op basis daarvan krijgt de werkgever een extra betaling of moet hij geld terugbetalen.

Alleen NOW

De bestaande regeling WTV geldt (tijdelijk) niet meer. Ook als een werkgever om een andere reden dan de coronacrisis werktijdverkorting wil aanvragen, moet hij daarvoor vanaf nu de NOW gebruiken.

UWV

Het UWV is inmiddels begonnen met de uitvoering. Het uitkeringsorgaan is op 6 april met de uitvoering gestart.

Zie voor uitgebreide informatie over de NOW de site van de Rijksoverheid en de UWV-site. Andere regelingen voor ondernemingen en daarnaast voor zzp’ers vind je hier.