Door

Vaak gestelde sollicitatievragen

sollicitatievragenAls voorbereiding op een sollicitatiegesprek doe je er goed aan mogelijke sollicitatievragen te bekijken. Als hulpmiddel geven we je een uitgebreid overzicht van vragen die een werkgever aan je kan stellen.

Ervaring, kwaliteiten en eigenschappen

 • Welke onderdelen van uw huidige werk zijn relevant voor onze vacature?
 • Waarin bent u sterk en voelt u zich professioneel?
 • Voor onze baan is/zijn kwaliteit(en) … uiterst belangrijk. Kunt u voorbeelden geven waaruit blijkt dat u over die kwaliteit(en) beschikt?
 • Hoe lang duurt het voordat u bent ingewerkt?
 • Wat beschouwt u als een succesvolle/prettige organisatie?
 • Wat zou u doen als u een opdracht krijgt waarmee u zich niet kunt verenigen?
 • Bent u analytisch/creatief/ondernemend/collegiaal? Kunt u daar een voorbeeld van geven?
 • Heeft u andere activiteiten of hobby’s waarmee u ervaring opdoet die relevant is voor onze vacature?

Opleidingen

 • Vindt u dat u de juiste opleiding heeft voor deze baan?
 • Waar zou u wellicht wat tekort komen?
 • U heeft de laatste vijf jaar weinig/geen/erg veel cursussen gevolgd. Waarom is dat?
 • Aan welke cursussen zou u behoefte hebben als u deze baan kreeg?
 • Welke vaktijdschriften houdt u bij?
 • Wat is het meest recente boek dat u heeft gelezen op uw vakgebied? Wat vindt u daarvan?
 • Hoe houdt u uw vak bij?

Motivatie en ambitie

 • Waarom bent u op zoek naar een andere baan?
 • Waarom wilt u hier werken?
 • Wat motiveert u in het werk het meest?
 • Wat werkt voor u demotiverend?
 • Wat vindt u de aantrekkelijke/vervelende kanten van uw huidige baan?
 • Wat hoopt u te vinden in deze baan?
 • Hoe lang wilt u bij ons werken?
 • Beschrijf uw loopbaanplannen voor de toekomst eens?
 • Wat verwacht u over drie en vijf jaar bereikt te hebben?
 • Wat zijn successen in uw loopbaan tot nu toe?
 • Wat lijken u de aantrekkelijke/vervelende kanten van deze baan?
 • Waarom denkt u dat u hier beter op uw plaats bent dan bij uw huidige werkgever?
 • Wat zijn uw grootste ‘missers’ geweest en wat heeft u ervan geleerd?
 • Als u zou mogen kiezen, wat zou u dan anders/hetzelfde doen? Waarom?

Collegiaal

 • Hoe zien uw medewerkers/collega’s/superieuren u?
 • Is er wel eens kritiek geweest op uw werk? Wat heeft u daarmee/daarna gedaan?
 • Wat zijn voor u de moeilijkste opgaven geweest?
 • Bent u collegiaal/loyaal/stressbestendig/vasthoudend/etc.? Waaruit blijkt dat?
 • Met welke mensen kunt u goed samenwerken en met welke mensen niet/minder?
 • Past u zich gemakkelijk aan? Waaruit blijkt dat?
 • Hoe zou u uw eigen stijl van leidinggeven/samenwerken/coördineren/communiceren/etc. beschrijven?
 • Hoe zou u zichzelf typeren als medewerker?
 • Wat is volgens u een goede leidinggevende/collega/medewerker?

Persoonlijkheid

 • Wat zijn uw sterke en zwakke punten?
 • Wat zijn voor u stimulerende en belemmerende omstandigheden?
 • U komt over als iemand die direct is/rustig afwacht /snel reageert/etc. Klopt dat en hoe gaat u daarmee om op het werk? Ziet u het als een voordeel of nadeel?
 • Past u zich makkelijk aan? Waaruit blijkt dat?
 • Wat waarderen mensen het meest en minst in u?
 • Hoe gaat u om met kritiek? Kunt u een voorbeeld geven?

Huidige werk en werkgever

 • Wat houdt uw huidige functie in?
 • Wat is leuk en niet leuk aan uw huidige baan?
 • Wat frustreert u en hoe gaat u daarmee om?
 • Weet uw werkgever dat u solliciteert?
 • Waarom wilt u weg bij uw huidige werkgever?
 • Wat zal de reactie zijn als uw werkgever en collega’s horen dat u vertrekt?
 • Hoe is uw relatie met uw collega’s/ondergeschikten/leidinggevende(n)?
 • U lijkt nogal honkvast/een jobhopper. Klopt dat en hoe komt dat?
 • Wat is uw grootste succes in uw huidige baan? Wat was precies uw aandeel?
 • Wat is uw grootste misser in uw huidige baan? Wat was uw aandeel? Wat heeft u ervan geleerd?

Overige sollicitaties en planning

 • Heeft u nog meer sollicitaties lopen? Zo ja, in welk stadium zijn deze sollicitaties?
 • Hoe lang solliciteert u al?
 • Wordt u ondersteund door een outplacementbureau/loopbaanadviseur/coach?
 • Stel dat wij met u in zee gaan, wanneer zou u dan kunnen beginnen?

Kennis van organisatie of bedrijf

 • Heeft u informatie opgezocht of opgevraagd over ons bedrijf of onze organisatie? Op welke manier(en)?
 • Bent u op de hoogte van onze producten en diensten? Hoe komen deze op u over?
 • Kent u mensen uit onze organisatie?
 • Bent u bekend met andere organisaties/bedrijven in onze branche?

Arbeidsvoorwaarden

 • Wat is uw huidige salaris? Wat wilt u gaan verdienen?
 • Mag u op dit moment ATV-dagen vrij opnemen?
 • Heeft u financiële verplichtingen die verbonden zijn aan uw huidige werkgever zoals een collectieve zorgverzekering of terugbetalingsverplichting vanwege een gevolgde opleiding?
 • Bij ons bedrijf is het gebruikelijk in de periode … geen vakantie op te nemen. Is dat een probleem?
 • Onze medewerknemers veranderen na drie tot vijf jaar van functie. Hoe denkt u daarover?
 • Is het voor u een probleem als u vanwege deze nieuwe baan moet verhuizen?

Nevenactiviteiten, hobby’s en privé-omstandigheden

 • Heeft u activiteiten en/of vrijwilligerswerk buiten het werk? Waarom heeft u daarvoor gekozen?
 • Welke hobby’s heeft u? Wat vindt u daar boeiend aan?

Deze gastbijdrage is geschreven door drs. Vincent van Baarle, hoofdredacteur van AllesoverHR.nl.