Door

Met welke hbo- en wo-opleidingen heb je snel een baan?

opleiding arbeidsmarkt

Als je leraar natuurkunde of tandheelkundige wilt worden, dan vind je meestal snel een baan met een goed salaris. Met een studie dans of letterkunde is je uitgangspositie op de arbeidsmarkt echter een stuk slechter. Je hebt weinig kans op werk en je hebt een laag salaris. Dit staat in een ranglijst van het UWV met hbo-opleidingen en wo-opleidingen en de startpositie op de arbeidsmarkt. Deze lijst heeft de uitkeringsinstantie gebaseerd op eerder onderzoek van Elsevier Weekblad en SEO Economisch onderzoek.

Uit de ranglijst blijkt dat leraren exacte vakken, tandheelkundigen en fiscaal economen erg populair zijn op de arbeidsmarkt. Voor afgestudeerden letterkunde, kunstacademie, muziek of culturele antropologie is het daarentegen een stuk lastiger om een goede baan te vinden. Volgens het UWV is de studiekeuze erg bepalend voor je carrière. Michel van Smoorenburg, arbeidsmarktanalist bij UWV, benadrukt dat de startpositie op de arbeidsmarkt heel erg verschilt per opleiding. “Scholieren staan op dit moment weer voor de spannende studiekeuze. De studierichting heeft gevolgen voor het latere succes op de arbeidsmarkt. Ook tien jaar na afstuderen nog.”

Ranglijst startpositie hbo-opleidingen

Meest succesvol

 1. Lerarenopleiding natuur- en scheikunde
 2. Lerarenopleiding techniek
 3. Lerarenopleiding wiskunde
 4. Lerarenopleiding Nederlands
 5. Management in de zorg

Minst succesvol

 1. Dans
 2. Kunstacademie
 3. Muziek
 4. Toerisme
 5. European studies

Ranglijst startpositie wo-opleidingen

Meest succesvol

 1. Tandheelkunde
 2. Fiscale economie
 3. Econometrie
 4. Accounting
 5. Fiscaal recht

Minst succesvol

 1. Letterkunde
 2. Archeologie
 3. Kunst- en cultuurwetenschappen
 4. Culturele antropologie
 5. Cultuurstudies

“Je wilt niet dat studenten later spijt krijgen omdat ze niet wisten wat hun kansen op de arbeidsmarkt zijn. Het is handig om te weten of er voor jou een passende baan in het verschiet ligt. Vaak twijfelen jongeren tussen meerdere opleidingen en dan kunnen kansen op de arbeidsmarkt doorslaggevend zijn voor de keuze”, licht Van Smoorenburg toe.

Tweedegraads lerarenopleidingen

Een lerarenopleiding geeft goede kansen op de arbeidsmarkt. Op het hbo zijn zogeheten tweedegraads lerarenopleidingen het meest succesvol, zoals natuur- en scheikunde, techniek, wiskunde en Nederlands. Na het volgen van zo’n opleiding is het startloon een derde hoger dan het gemiddelde uurloon voor afgestudeerde hbo’ers. Het loopbaanperspectief van de lerarenopleidingen is echter minder gunstig. Het startsalaris is dan wel hoger, maar op de lange termijn maken leraren minder grote salarissprongen dan mensen die een andere opleiding hebben gevolgd.

Tandheelkunde

Op universitair niveau hebben studenten die de wo-opleiding tot tandheelkundige hebben gevolgd de beste positie op de arbeidsmarkt. Zij verdienen het meest van alle universitaire studies. Direct na afstuderen hebben zij een jaarinkomen van 61.200 euro. Tien jaar na hun afstuderen verdienen ze zelfs 132.100 euro. Andere academische studies met goede vooruitzichten op de arbeidsmarkt zijn fiscale economie, econometrie en accounting.

Archeologen

Voor masterstudenten die zijn afgestudeerd in letterkunde, archeologie of een culturele masterstudie duurt het lang voordat ze een goede baan vinden. Dit duurt na letterkunde bijvoorbeeld vaak meer dan twee jaar. Na het eindelijk vinden van een baan blijkt het vaak om tijdelijk werk te gaan met een laag salaris. Pas afgestudeerde archeologen hebben bijvoorbeeld gemiddeld een jaarinkomen van 23.600 euro. Dit steekt nogal af tegenover het gemiddelde jaarinkomen van pas afgestudeerde masterstudenten van 38.900 euro.

Hbo dans, kunstacademie of muziek

Ook afgestudeerden van de hbo-opleidingen dans, kunstacademie of muziek vinden moeilijk een goede plek op de arbeidsmarkt. Voor hen duurt het zo’n drie jaar voor ze een behoorlijke baan vinden. Maar een zesde van de afgestudeerden hbo dans heeft een vaste baan. Het gemiddelde jaarinkomen na het afronden van een studie hbo muziek ligt na een jaar op 15.900 euro. Dat is bijna de helft van het gemiddelde startinkomen van hbo’ers, dat 32.400 euro bedraagt.

Geen inhaalslag

Studies die leiden tot een goede startpositie, leveren meestal ook voor de langere termijn succes op op de arbeidsmarkt. Als iemand start met een goed salaris en een vast contract, dan is dat na tien jaar nog steeds zo. Het omgekeerde is ook waar. Degenen die een opleiding met een minder succesvolle startpositie hebben gevolgd, maken meestal geen inhaalslag. Het verschil wordt zelfs groter bij universitaire opleidingen. Ook tien jaar na het afstuderen is de studierichting daarom een belangrijke factor voor het arbeidsmarktsucces.

Bron: UWV