Door

Social return geeft iedereen de kans om te werken

social return participatie baan

Niet iedereen komt gemakkelijk aan een baan. Voor een grote groep mensen is de banenjacht een enorme uitdaging en dat kan verschillende redenen hebben. De overheid probeert al langere tijd mensen met een arbeidsachterstand aan een baan te helpen. Eén van de strategieën die hiervoor wordt ingezet, is ‘social return’.

Social return gaat over het creëren van werkgelegenheid voor mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben opgebouwd. Het idee is dat bedrijven hierin actief mee kunnen doen. Commerciële bedrijven en (semi)overheden met een social-returnbeleid verdienen op termijn een sociale winst terug. Dit wordt ook wel ‘social return on investment’ (SROI) genoemd. Deze strategie is dus eigenlijk een goed voorbeeld van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Naast een financieel belang, is het sociale belang van duurzame werkgelegenheid ook belangrijk.

Participatiewet

In 2015 heeft de overheid, middels de Participatiewet, besloten om meer dan honderdduizend garantiebanen te creëren voor mensen met een arbeidsachterstand. Hieronder vallen bijvoorbeeld 50-plussers, statushouders die hier gevestigd zijn, nuggers (niet-uitkeringsgerechtigden) en werkzoekenden die langdurig ziek zijn geweest. Voor deze groep mensen is het doorgaans lastiger om een geschikte baan te vinden

De doelstellingen van de Participatiewet zijn echter nog lang niet gehaald. Er is nog veel werk te doen om mensen met een arbeidsachterstand duurzaam aan het werk te krijgen. Dat komt enerzijds omdat het gaat om een groep mensen die wat kwetsbaarder zijn dan de gemiddelde werkende. Statushouders spreken vaak de Nederlandse taal minder goed. Of 50-plussers zijn misschien niet in staat om bepaalde fysieke arbeid te verrichten. Voor deze groep mensen kan social return echt een oplossing zijn.

Anderzijds zitten lang niet alle bedrijven te springen om deel te nemen aan een social-returnbeleid. Soms wordt het gezien als extra werk of als financieel risico. Daarom is het van belang om de voordelen en mogelijkheden van social return juist bij deze bedrijven goed aan te kaarten.

Voordelen van social return

Social return kent vele voordelen voor bedrijven die het inzetten. Een aantal van deze voordelen zijn:

  • Het geeft bedrijven een maatschappelijker gezicht doordat ze investeren in mensen met een arbeidsachterstand.
  • Het levert daarnaast ook (positieve) publiciteit op als bedrijven werkzoekenden aannemen die lange tijd niet hebben kunnen werken.
  • Het draagt bij aan de ontwikkeling van andere medewerkers. Dit komt grotendeels doordat social return zorgt voor een grotere diversiteit op de werkvloer.

Kortom, voor zowel bedrijven als werkzoekenden kan een goed uitgedacht social-returnbeleid belangrijk zijn. Bedrijven hebben niet alleen nieuwe enthousiaste medewerkers in dienst, maar staan door social return maatschappelijk gezien beter op de kaart. En de werkzoekende kan weer aan de slag met betekenisvol werk. Een win-winsituatie die de arbeidsmarkt socialer maakt én bijdraagt aan de werkgelegenheid. Als meer bedrijven open staan voor een social-returnbeleid zal dat op termijn veel betekenen voor de duurzame economie in Nederland.

Dit gastartikel is geschreven door Ruben Feldblum, marketeer van Werkreturn.