Door

Waar moet je bij je verzekeringen op letten tijdens de coronacrisis?

Het kan zijn dat je door de coronacrisis tijdelijk minder inkomen hebt, waardoor je je verzekeringspremies moeilijk kunt betalen. Ook kun je je afvragen in hoeverre je verzekering de schade van corona(maatregelen) dekt. EIOPA, de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen, geeft zes tips voor verzekeringen tijdens de coronacrisis. Je leest ze hieronder.

dekking verzekeringen controleren coronacrisis

1. Je verzekeringen controleren

Kijk goed naar je polisdocumenten om er zeker van te zijn dat je verzekeringen ook tijdens de coronacrisis de juiste dekking bieden. Kijk wat is inbegrepen en nog belangrijker, wat is uitgesloten.

2. Verdiep je in noodmaatregelen voor de coronacrisis

Ga na of je verzekeraar, tussenpersoon of de overheid maatregelen heeft doorgevoerd, zoals wijzigingen in de schadebeheerprocedures. Hiermee zie je of je polis voldoende dekking biedt en kun je eventuele problemen met je polis opvangen.

3. Overleg over betalingsproblemen

Benader je verzekeraar of tussenpersoon als je niet aan je contractuele verplichtingen kunt voldoen, bijvoorbeeld door betalingsproblemen. Zij kunnen je informeren over de mogelijke gevolgen of de verschillende opties en kunnen maatregelen treffen om je te helpen.

4. Schiet niet in de stress bij een waardedaling van een verzekeringsbeleggingsproduct

De koersen op de aandelenmarkten schieten momenteel flink heen en weer en dat blijft waarschijnlijk nog wel een tijd zo. Maak je je zorgen over de waardedaling van je product of vraag je je af of het product nog wel geschikt voor je, dan doe je er goed eerst te overleggen met je verzekeraar of intermediair voordat je in actie komt.

5. Let op voor oplichting

Lees alle gegevens goed door als je een aanbod krijgt voor een nieuwe verzekering, bijvoorbeeld eentje met een ‘speciale coronadekking’. Ga nooit met een onbekende partij in zee. Pas op met elektronische berichten of onlinediensten, vooral als je daar nog niet eerder gebruik van hebt gemaakt. Signalen van oplichting zijn:

  • het aanbod klinkt te mooi om waar te zijn;
  • je wordt onnodig onder druk gezet;
  • een (dringend) verzoek om persoonlijke informatie te verstrekken, bijvoorbeeld gebruikersnaam, wachtwoord, persoonsgegevens of financiële gegevens.

6. Doe bij twijfel een beroep op je verzekeraar of tussenpersoon

De verzekeraar of tussenpersoon moet te allen tijde je belangen bewaken en je duidelijk en tijdig informeren.

Bron: AFM