Door

Coronacrisis heeft blijvende gevolgen voor de mobiliteit

De coronacrisis heeft ingrijpende gevolgen voor onze mobiliteit en leefomgeving. Dit blijkt uit reizigersonderzoek dat Maurice de Hond deed voor de RAI Vereniging, de belangenvereniging voor de rijwiel- en automobiel-industrie. Aan de ene kant gaan mensen blijvend meer thuis werken. Anderzijds blijkt uit het onderzoek een toenemende behoefte aan meer individueel vervoer, zoals de auto en fiets.

auto snelweg A1 Apeldoorn coronacrisis

Dat mensen momenteel massaal thuiswerken en dat deels in de toekomst ook blijven doen, levert een mogelijke milieubesparing op van ruim 0,4 megaton CO2 per jaar en 10 procent minder autoverkeer. Volgens voorzitter van de RAI Vereniging, Steven van Eijck, moeten we leren van de crisis en vol blijven inzetten op de ontwikkeling van een meer flexibel en duurzaam mobiliteitsbeleid.

Drastisch veranderd reisgedrag

Uit het onderzoek blijkt dat door de coronacrisis veel mensen hun reisgedrag drastisch hebben veranderd. Sinds de crisis werkt 56 procent van de respondenten thuis. Dat was 6 procent. Voor 38 procenten van de ondervraagden is niets veranderd. Ook bij een verdere versoepeling van de lockdownmaatregelen blijft 26 procent van alle respondenten in de toekomst vaker thuiswerken. “Het aandeel thuiswerkers groeit van 6 naar 26 procent. Dat is goed nieuws, te meer omdat een belangrijk deel van deze groep automobilisten zijn. Een kwart van alle automobilisten blijft vaker thuiswerken, waardoor de filedruk mogelijk blijvend afneemt. Als deze groep automobilisten 2 dagen per week thuiswerkt, hebben we 10 procent minder verkeer op de weg per week”, aldus Van Eijck.

Verschuiving tussen vervoersmiddelen

Van Eijck onderstreept dat er ook een verschuiving tussen vervoersmiddelen ontstaat. Van de ondervraagde OV-gebruikers merkt 20 procent op dat ze bij verdere versoepeling van de lockdownmaatregelen geen beroep meer doen op het OV. Daarnaast is 28 procent van de OV-reizigers hier nog onzeker over. Ruim de helft (52 procent) van alle OV-reizigers wil in de nabije toekomst blijven reizen met het OV. De groep die niet meer wil reizen met het OV wil in de toekomst vooral kiezen voor de auto (63 procent). Verder kiest 18 procent voor de fiets en 1 procent voor de motor. 15 procent weet het nog niet. Van Eijck zit niet te wachten op de verschuiving naar de auto. “We moeten voorkomen dat OV-reizigers straks massaal de auto instappen en wij alsnog met z’n allen in de file blijven staan.”

Vooruitblik op een toekomst zonder uitstoot

De RAI Vereniging concludeert dat de coronacrisis in zeer korte tijd de meerwaarde van flexibilisering van onderwijs en werk op de mobiliteit en onze leefomgeving heeft aangetoond. Hierbij zijn de files bijna verdwenen en is de uitstoot van schadelijke stoffen en CO2 flink afgenomen. In feite is dit een vooruitblik op onze toekomst op het moment dat een groot deel van het verkeer geen uitstoot meer geeft. “Dit smaakt naar meer en we moeten nu het moment grijpen om ons mobiliteitssysteem verder te flexibiliseren en te vergroenen. Dat betekent onder meer blijven inzetten op stimuleren van thuiswerken en elektrificatie. Ook moeten OV-partijen maximaal de ruimte krijgen voor oplossingen om zoveel mogelijk OV reizigers veilig en comfortabel te vervoeren”, beklemtoont Van Eijck.

Flexibilisering en vergroening

Op de lange termijn moet de flexibilisering en vergroening volgens de RAI Vereniging worden ondersteund door investeringen in de aanpak van knelpunten in onze infrastructuur, aanleg van vervoershubs, Mobility as a Service (MaaS) en invoering van een systeem van betalen naar gebruik. Daarbij is extra aandacht voor tweewielers, zoals de fiets, scooter of motor van belang, zodat ook deze groep meer ruimte krijgt.

Bron: RAI Vereniging