Door

Welk verlof kan je opnemen bij de geboorte van je kind?

Nederland kent diverse soorten verlof die je voor en na de geboorte van je kind kunt opnemen. Het gaat om geboorteverlof, zwangerschapsverlof en bevallingsverlof en ouderschapsverlof. Wat houden deze verlofvormen in?

verlof geboorte baby

Geboorteverlof voor partners

Is je partner bevallen en ben je werknemer in loondienst dan heb je recht op geboorteverlof zodra de bevalling heeft plaatsgevonden. Dit geboorteverlof bedraagt een keer het aantal werkuren per week. Je moet het geboorteverlof opnemen binnen vier weken na de geboorte van je kind. Tijdens het verlof betaalt je werkgever het loon volledig door. Informeer je werkgever vooraf of zo snel mogelijk na de geboorte mondeling of schriftelijk wanneer je het geboorteverlof opneemt.

Vanaf 1 juli 2020 is hier aanvullend geboorteverlof bijgekomen. Dit betekent dat je voortaan vijf keer het aantal werkuren per week aanvullend geboorteverlof kunt opnemen. Je krijgt tijdens dit verlof geen loon, maar een uitkering van het UWV ter hoogte van 70 procent van het dagloon. Je moet het aanvullend geboorteverlof binnen zes maanden na de geboorte van het kind opnemen. Ook moet je eerst het gewone geboorteverlof hebben opgenomen. Let erop dat je het aanvullende geboorteverlof minimaal vier weken voordat je het wilt laten ingaan, aan je werkgever meldt met een brief of e-mail.

Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof

Tijdens je zwangerschap en na de bevalling heb je recht op zes weken zwangerschapsverlof en minimaal tien weken bevallingsverlof. In totaal heb je dus recht op minstens zestien weken verlof. Het zwangerschapsverlof duurt tot en met de dag van je bevalling. Je berekent de start van dit verlof door zes weken terug te tellen vanaf de dag na de bevallingsdatum die je hebt uitgerekend. Uiterlijk vier weken voor de dag na je uitgerekende bevallingsdatum moet je met zwangerschapsverlof. Wat je minder dan zes weken aan zwangerschapsverlof opneemt, tel je op bij je bevallingsverlof. Als je bijvoorbeeld vier weken voor de dag na de uitgerekende datum met zwangerschapsverlof gaat, dan tel je twee weken op bij je bevallingsverlof.

Je bevallingsverlof start op de dag na je bevalling. Dit verlof duurt minimaal tien weken. Dat geldt  ook als je baby later dan de uitgerekende datum wordt geboren. Het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof duren dan samen langer dan zestien weken. Hou je bijvoorbeeld zes weken voor de dag na de uitgerekende datum op met werken en wordt je baby twee weken na deze datum geboren? Dan heb je acht weken zwangerschapsverlof en tien weken bevallingsverlof. In totaal heb je achttien weken verlof.

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je baby te vroeg geboren wordt. Je telt dan de dagen dat je zwangerschapsverlof korter duurde dan zes weken op bij je bevallingsverlof. Het totale verlof duurt altijd zeker zestien weken. Stop je bijvoorbeeld zes weken voor de dag na de uitgerekende datum met werken en wordt je baby een week voor die datum geboren? Dan heb je vijf weken zwangerschapsverlof en elf weken bevallingsverlof.

Een deel van het bevallingsverlof mag je gespreid opnemen. Het betreft het verlof dat overblijft na  zes weken na de datum van je bevalling. Dit deel van het verlof mag je gespreid opnemen over een periode van maximaal 30 weken. Hiervoor moet je wel overleggen met je werkgever.

Je vraagt het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof aan bij je werkgever. Dat moet je uiterlijk drie weken doen voordat je verlof ingaat. Dit is minstens zeven weken voor je uitgerekende bevallingsdatum. Je zwangerschapsverlof begint namelijk uiterlijk vier weken voor deze datum.

Tijdens je zwangerschapsverlof en bevallingsverlof heb je recht op een zwangerschapsuitkering. Je werkgever vraagt deze aan bij het UWV. Meestal ontvangt de werkgever dan ook de uitkering. Hij betaalt je loon dan gewoon door tijdens je verlof. De zwangerschapsuitkering is gelijk aan 100 procent van je dagloon (het loon dat je gemiddeld per dag verdient).

Ouderschapsverlof

Voor opgroeiende kinderen kan je ouderschapsverlof opnemen. Dit is in totaal maximaal 26 keer het aantal uren dat je per week werkt. Je mag dit verlof opnemen voor kinderen tot acht jaar. Het verlof geldt per kind, ook bij een tweeling. Daarbij hebben beide ouders recht op ouderschapsverlof.

Het ouderschapsverlof is mogelijk voor je kind, adoptiekind of erkend kind. Je kunt het ook opnemen voor een pleegkind, stiefkind of aspirant-adoptiekind als dat kind bij je woont volgens de basisregistratie personen. Je werkgever mag je vanwege een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang vragen om het verlof anders in te roosteren. Het ouderschapsverlof vraag je minstens twee maanden van tevoren schriftelijk aan bij je werkgever. Deze mag je verzoek niet weigeren.

Het ouderschapsverlof is in principe onbetaald verlof. Soms kan een werkgever het loon (gedeeltelijk) doorbetalen. Dat hangt af van je cao of aanvullende arbeidsvoorwaarden. Dit gaat veranderen vanwege een nieuwe Europese richtlijn die uitgaat van twee maanden betaald ouderschapsverlof. Lidstaten hebben drie jaar de tijd om dit nationaal te regelen. Het kabinet streeft ernaar de nieuwe regeling per juli 2022 in te laten gaan.

Bron: Rijksoverheid