Door

Ruim een kwart werkenden vreest baanverlies coronacrisis

baanverlies coronacrisis

Van de werkende Nederlanders maakt 26 procent zich door de coronacrisis zorgen over baanverlies. Dit percentage ligt veel hoger bij jongeren onder de 35 jaar (30%) dan onder 55-plussers (19%). Verder wil bijna de helft van de werkenden zich verder ontwikkelen of zich laten omscholen vanwege de coronacrisis. Zo laat onderzoek zien van HR-dienstverlener Visma | Raet onder 1013 werkende Nederlanders.

Naar inkomen zijn er ook de nodige verschillen wat de angst voor baanverlies door de coronacrisis betreft. Bij bovenmodale verdieners is er minder vaak onzekerheid over hun baan (19%) dan bij werkenden met een benedenmodaal (30%) of modaal inkomen (27%). Eerder onderzoek van PanelInzicht namens Viisi Hypotheken in mei 2020 gaf nog aan dat een vijfde van de werknemers zorgen had om zijn baan kwijt te raken door de coronacrisis.

Positie op de arbeidsmarkt

Voor 47 procent van de werkende Nederlanders is de coronacrisis een extra stimulans om zich verder te ontwikkelen of te laten omscholen. Daarmee hopen deze werknemers op een sterke positie op de arbeidsmarkt. Vooral jongeren gaan hier voor (53%). Hoewel degenen met een benedenmodaal inkomen meer zorgen hebben over hun baan, zien zij de coronacrisis relatief minder vaak als extra stimulans voor omscholing en ontwikkeling (42%). Dat is 52% voor bovenmodale verdieners en 50% voor modale verdieners.

Scholingsplicht werknemers

Vanaf juli 2015 zijn werkgevers verplicht om werknemers opleidingen en cursussen te laten volgen die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van hun functie. Volgens Visma | Raet onderstreept het onderzoek van de HR-dienstverlener dat deze scholingsplicht belangrijk is. Meer dan de helft (53%) van de respondenten vindt namelijk dat werkgevers actief moeten sturen op ontwikkeling. Deze insteek is hoger bij jongeren (61%) dan bij 55-plussers (41%).

Een leven lang leren

“Uit onze HR benchmark 2020 bleek al dat een leven lang leren belangrijk is voor veel medewerkers. De coronacrisis zorgt voor een stimulans, maar maakt het ook meer noodzaak. Medewerkers moeten leren werken met nieuwe technologieën om hun functie goed uit te kunnen voeren. Het is van belang dat er overzicht is in het ontwikkelpad van de medewerker, zowel bij de werkgever, manager als de medewerker zelf. Zo bieden wij vanwege de tijdelijke regeling ‘NL leert door’ onze medewerkers een loopbaancheck aan. Onder begeleiding van een professionele loopbaanbegeleider wordt er gewerkt aan persoonlijke ontwikkeling en een duurzaam toekomstperspectief. Ik raad iedere organisatie aan haar medewerkers deze kans te bieden”, aldus Marco Winkel, HR-directeur bij Visma | Raet.

Bron: HR benchmark 2020 Visma | Raet