Door

Meerderheid werkgevers doet niets met stress en burn-out vrouwen

Meer dan 60 procent van de vrouwen die zijn uitgevallen door stress of burn-out ervaart een groot taboe bij het bespreken van klachten met hun werkgever. Ook geeft een meerderheid van de vrouwen (60%) aan dat er niets door de werkgever met hun klachten werd gedaan. Ondersteuning komt hierdoor vaak te laat met een groot risico op (langdurig) verzuim. Zo blijkt uit onderzoek naar stressgerelateerd verzuim onder vrouwen door Motivaction in opdracht van belangenorganisatie WOMEN Inc. en financieel dienstverlener Aegon.

De studie vond plaats onder 525 vrouwen tussen de 20 en 60 jaar die in het verleden verzuimden vanwege burn-out of stress. “Uit het onderzoek blijkt dat de overgrote meerderheid van de vrouwen (85%) vindt dat je er zelf voor moet zorgen om niet overspannen te raken. Als ze klachten ervaren, melden vrouwen zich niet altijd ziek (79%). Twee op de vijf vrouwen neemt dan bijvoorbeeld liever eerst vakantiedagen op. Dit gaat vaak gepaard met schaamte en schuldgevoel. Een groot deel van deze werknemers valt uiteindelijk toch langdurig uit”, licht Emma Lok, directeur WOMEN Inc, toe.

onderzoek verzuim door stress en burn-out bij vrouwen

Combinatie van werk en zorg

Verzuim door stress heeft in 81% van de gevallen een duidelijke oorzaak. Volgens Lok is het belangrijk dat werkgevers weten wat er speelt en hun werknemer niet alleen zien als werknemer, maar als iemand die ook een privéleven heeft. “Dit moet bespreekbaar gemaakt worden want naast de toenemende werkdruk blijkt de combinatie van werk en zorg de belangrijkste reden voor burn-outklachten.”

Symptoombestrijding

De kosten van verzuim zijn voor werkgevers jaarlijks zo’n 2,8 miljard euro. Hierbij is werkstress al jaren beroepsziekte nummer één, met jaarlijks stijgende aantallen. Werkgevers kunnen hier dus veel winst behalen. Veronique Tilleman, directeur Inkomen bij Aegon, onderstreept dat verzuim door stress heel duidelijk een gedeelde verantwoordelijkheid is van werkgever en werknemer. Werkgevers moeten daarbij inzetten op een preventieve aanpak. “Te vaak blijft het nu bij symptoombestrijding achteraf. Er is een cultuur nodig waarbij werkgever en werknemer zich comfortabel voelen om een open gesprek met elkaar te voeren over dit onderwerp.”

onderzoek verzuim door stress en burn-out bij vrouwen

Verstoring werk-privébalans

Volgens het onderzoek kan de coronacrisis er op termijn toe leiden dat een groeiend aantal vrouwen uitvalt. Zo vindt 59% dat corona voor veel spanningen op het werk zorgt. Voor bijna de helft van de vrouwen brengt het ook in hun privéleven veel spanningen met zich mee. Daarbij durft ruim 40% van de vrouwen niet tegen hun leidinggevende te zeggen dat ze de werkdruk (eventueel in combinatie met zorgtaken) momenteel niet aankunnen. De coronacrisis zet de werk-privébalans extra onder druk. Verstoring daarvan zorgt vaak voor werkstress.

Bron: WOMEN Inc.