Door

Kabinet helpt ondernemers met NOW 3 en meer tijd voor aflossen belastingschuld

Helaas zijn we nog lang niet af van de coronacrisis. Het kabinet kwam daarom op 28 september met nieuwe maatregelen. Daarnaast bracht het gisteren en vandaag meer informatie naar buiten over ondersteuningsmaatregelen voor ondernemingen en ondernemers. Het betreft de NOW 3 en extra tijd voor ondernemers om een belastingschuld door de coronacrisis af te lossen.

NOW 3 verlenging aflossen belastingschuld ondernemers

Vanaf 1 oktober verlengt het kabinet de steunmaatregel NOW met negen maanden. Deze NOW 3 is qua systematiek grotendeels gelijk aan NOW 1 (maart, april en mei) en NOW 2 (juni, juli, augustus en september). Voor het beschermen van banen tijdens de coronacrisis kunnen ondernemers een deel van hun loonkosten vergoed krijgen, afhankelijk van hun omzetverlies.

Drie perioden NOW 3

De NOW 3 krijgt ook wat aanpassingen ten opzichte van haar voorgangers. Deze NOW duurt negen maanden en is opgedeeld in drie keer drie maanden. Ondernemers kunnen per deel apart een aanvraag doen. In de periode van negen maanden neemt het vergoedingspercentage per tijdvak geleidelijk af. Dit moet ondernemers de gelegenheid geven om waar mogelijk te overbruggen en waar nodig  zich aan te passen aan een ‘nieuwe economische werkelijkheid’.

Ruimte voor minder loon

Om ruimte te maken voor bezuinigingen door ondernemers op de loonkosten biedt de NOW 3 per periode in kleine stapjes ruimte voor een dalende loonsom zonder dat dit een korting betekent op de subsidie. Verder vervallen eerdere voorwaarden uit NOW 1 en NOW 2 voor bedrijfseconomisch ontslag. Daalt de loonsom meer dan het vrijgestelde percentage dan ontvangt de ondernemer over dat deel geen subsidie. Hierin rekent de overheid bedrijfseconomische ontslagen mee.

Sociaal pakket nieuw werk

Nieuw in deze derde NOW-periode is een inspanningsplicht voor werkgevers om mensen die hun baan kwijtraken naar nieuw werk te begeleiden. Hiervoor komt het kabinet met een sociaal pakket van 1,4 miljard euro. Het pakket bestaat onder andere uit bemiddeling van werk-naar- werk en scholing. Het UWV wil het aanvraagloket voor NOW voor de maanden oktober, november en december op 16 november openen.

Eindafrekening NOW 1

Komende maand oktober vindt ook de eindafrekening plaats van NOW 1. Het loket hiervoor opent op 7 oktober. Sommige ondernemers kunnen dan nog recht hebben op een aanvulling bovenop het uitgekeerde voorschot van tachtig procent van de subsidie. Anderen die het beter deden in maart, april en mei zullen de ontvangen subsidie (deels) terug moeten betalen. Het UWV wil werkgevers eind november informeren over de definitieve vaststelling.

Langer aflossen belastingschuld door ondernemers

Daarnaast krijgen ondernemers die vanwege de coronacrisis uitstel van belastingbetaling hebben gekregen, nu 36 maanden de tijd voor het aflossen van hun opgebouwde belastingschuld. Zij hoeven deze pas vanaf 1 juli 2021 terug te betalen. Eerder was sprake van terugbetaling binnen 24 maanden vanaf 1 januari 2021. Ook kunnen ondernemers die al eens uitstel hebben aangevraagd, hun uitstel tot 1 januari verlengen. De tijdelijke verlaging van invorderingsrente naar bijna nul procent blijft gelden tot en met 31 december 2021. Sinds de start van de noodmaatregelen vroegen ruim 250.000 ondernemers uitstel van belastingbetaling aan. Inmiddels hebben al zo’n 50.000 ondernemers hun belastingschuld volledig afbetaald.

Bron: Rijksoverheid