Door

Thuiswerken tijdens coronacrisis leidt tot onveilig datagebruik en stress

Uit het Nationaal Thuiswerkonderzoek van uitgeverij VakWereld onder ruim 1000 Nederlandse thuiswerkers blijkt dat het thuiswerken niet in alle opzichten zo positief uitpakt als gedacht. Veilig datagebruik en privacy komen namelijk serieus in het gedrang. Ook brengt het langdurig thuiswerken onvermijdelijk stress met zich mee.

Van de respondenten geeft 84,9% aan met vertrouwelijke informatie te werken en dat veilig te doen. Daarbij zegt 62,9% voor hun werk gebruik te maken van ‘particuliere’ en algemeen in gebruik zijnde ‘deel’-applicaties als Dropbox, Box en Google Drive. Deze zijn qua veiligheid van het datagebruik voor zakelijk gebruik geen ideale oplossing. Tegelijk is voor 63,2% van de thuiswerkers het gebruik van eigen apparaten normaal. Hierdoor is het informatiebeheer nog onbeheersbaarder. Van de respondenten merkt 83,4% bovendien op dat ze werken met informatie op netwerkschijven. Het gaat om algemene opslagmappen in het netwerk op kantoor. Hiervan is onduidelijk welke informatie daarop staat, waar die te vinden is en wat de status ervan is.

Gevoelige informatie

Wel is het voor meer dan 90% van de respondenten duidelijk dat ze werken met gevoelige informatie. “Gevoelige informatie heeft uiteraard niet altijd en uitsluitend betrekking op persoonlijk getinte informatie. Het kan bijvoorbeeld net zo zeer gaan om offertes, contracten of projectinformatie. Dat de respondenten zich ervan bewust zijn dat ze met dergelijke gevoelige informatie werken is mooi, maar dan is het wel zorgelijk dat uit het onderzoek blijkt dat ongeveer een kwart van hen die informatie bewaart in die genoemde ‘filesharing applicaties’ of zelfs op de eigen pc. Ik denk niet dat ik daar als werkgever vrolijk van zou worden”, beklemtoont John de Waard, hoofdredacteur bij VakWereld en een van de onderzoekers.

Gemiddelde thuiswerker

Het onderzoek bestond uit een uitgebreide set vragen over diverse aspecten van thuiswerken: van informatievoorziening, de werkplek en sociale aspecten tot beveiliging en waardering. “Als je het positief stelt, kun je concluderen dat de gemiddelde thuiswerker voor een groot deel zijn werk thuis kan doen”, aldus De Waard. “Als je echter wat verder kijkt: ‘grotendeels’ is zoiets als ‘net niet’. Wanneer je een proces of taak moet afronden en je beschikt niet over het laatste stukje informatie of je weet niet zeker of het ‘t goede stukje is, dan kun je je werk simpelweg niet afmaken.”

Steun direct leidinggevende

Van de ondervraagden vindt 85,4% dat hun organisatie thuiswerken ondersteunt. Toch is er een aanzienlijk deel (29,1%) dat zich niet altijd gesteund voelt door de directe leidinggevende. 12,4% voelt zich zelfs onvoldoende of helemaal niet gesteund. Ruim een vierde (27,7%) van de ondervraagden is soms tot vaak bezorgd over het resultaat van het thuiswerken. Ook laat 37,7%  weten niet dat ze altijd digitaal over de juiste, actuele en/of volledige informatie kunnen beschikken. “Je kunt dan direct aanvoelen dat het thuiswerken de nodige stress veroorzaakt”, concludeert De Waard.  

Stress en spanningen

Ongeveer 30% van de respondenten meldt dan ook in meer of mindere mate last te hebben van spanningen of stress. De stress komt tot uiting in minder slaap, spanningen tussen huisgenoten en een onevenwichtige werk-privébalans. Maar 37,3% zegt altijd aan genoeg ontspanning en slaap toe te komen. “Dat betekent dat 60,6% aangeeft daar niet altijd of onvoldoende aan toe te komen. De eerste weken was het allemaal niet zo erg, maar nu blijkt dat structureel thuiswerken wel eens ‘business as usual’ kan gaan worden, blijkt ineens dat de zaken die niet helemaal voor elkaar zijn wel eens voor grote problemen zouden kunnen gaan zorgen. Kortom, thuiswerken werd in een stroomversnelling gebracht doordat de coronacrisis ons overviel en veel van de ondervraagden willen daar graag mee doorgaan, maar er moet nog wel een en ander worden aangepast aan de thuiswerkomstandigheden en – voorwaarden”, stelt De Waard.

Bron: VakWereld