Door

Van dringend advies naar mondkapjesplicht

Op dit moment geldt er vanwege het coronavirus een dringend overheidsadvies voor het dragen van niet-medische mondkapjes in bepaalde ruimtes en omstandigheden. Uiterlijk op 1 december gaat er zelfs een mondkapjesplicht gelden. Wat zijn precies de regels?

mondkapjesplicht

Niet-medische mondkapjes in openbare ruimtes

Per 30 september geldt vanwege de coronacrisis een dringend advies van het kabinet voor iedereen vanaf 13 jaar om een niet-medisch mondkapje te dragen in openbare ruimtes. Dit dringende advies betreft onder andere de volgende binnenruimtes:

 • supermarkten (supermarkten mogen klanten weigeren als die geen mondkapje dragen)
 • winkels (winkeliers mogen klanten weigeren als die geen mondkapje dragen)
 • gemeentehuizen
 • horeca (dicht tot zeker half december)
 • musea (dicht tot 19 november)
 • dierentuinen (dicht tot 19 november)
 • attractieparken (dicht tot 19 november)
 • zwembaden (dicht tot 19 november)
 • stations
 • benzinestations
 • parkeergarages.

Het advies betreft ook theaters, bioscopen en concertzalen (dicht tot 19 november). Dat geldt dan alleen als mensen staan of lopen. Bij het zitten, mogen ze het niet-medische mondkapje afzetten.

Contactberoepen

Verder geldt voor contactberoepen zoals de kapper en de schoonheidsspecialist ook het dringende advies dat de dienstverlener en de klant een niet-medisch mondkapje dragen. Het dringende mondkapjesadvies geldt niet voor besloten gebouwen. Dat zijn gebouwen die niet vrij voor publiek toegankelijk zijn, zoals kerken en verenigingsgebouwen. De organisaties mogen dan zelf bepalen of ze een niet-medisch mondkapje dringend adviseren of zelfs verplicht stellen.

Reizen met het OV of anders

Vanaf 1 juni zijn niet-medische mondkapjes voor iedereen vanaf 13 jaar verplicht in het openbaar vervoer. Sinds 1 juli zijn ze ook verplicht in taxi’s en touringcars. Voor het reizen met de auto en ander privévervoer geeft het RIVM aan een niet-medisch mondkapje te dragen als de reizigers geen onderdeel zijn van één huishouden. Voor vliegreizen is het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht. Buitenlandse luchtvaartmaatschappijen kunnen ook medisch mondkapjes verplichten.

Onderwijs

Niet-medische mondkapjes zijn niet nodig in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs. Voor het middelbare onderwijs geldt een dringend advies dat scholieren een mondkapje dragen in de gangen, aula en kantine van de school. In de klas kunnen ze het mondkapje afdoen als ze zitten. Voor het mbo en het hoger onderwijs geldt ook een dringende advies om buiten de lessen een niet-medisch mondkapje op te doen.

Verpleeghuizen

Verpleeghuizen mogen zelf bepalen of hun bezoekers een niet-medisch mondkapje moet dragen. Bij minder dan 1,5 meter afstand van een bewoner geldt een dringend advies voor het dragen van een medisch gezichtsmasker.

Mondkapjesplicht

Momenteel is er alleen een dringend advies om niet-medische mondkapjes te dragen in bepaalde omstandigheden en openbare ruimtes, maar nog geen plicht. Er staat daarom nog geen boete op het niet-dragen. In het OV kan het niet-dragen van een mondkapje wel een boete betekenen van 95 euro. Er zit wel een plicht aan te komen voor het dragen van niet-medische mondkapjes in alle publieke binnenruimtes. Hiervoor is een wettelijke basis nodig. Minister de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft aangegeven dat het kabinet een ministeriële regeling voorbereidt onder de spoedcoronawet. De plicht gaat uiterlijk op 1 december in. Volgens burgmeester Aboutaleb van Rotterdam gaat de landelijke mondkapjesplicht in op maandag 23 november 2020. Voor overtreders gaat een boete gelden, hoewel handhavers in eerste instantie waarschijnlijk nog zullen waarschuwen. De overheid moet de hoogte van deze boete nog vaststellen.

Bronnen: Consumentenbond, Rijksoverheid, AD, Distrifood