Door

Ontslag kan zomaar geautomatiseerd zijn in 2030

Ruim een vijfde van de HR-professionals (22%) denkt dat ontslag vanaf 2030 volledig door een systeem wordt afgehandeld. Zo laat onderzoek onder ruim 300 HR-professionals zien van Nextmoves, een implementatiepartner van SAP. Een derde (33%) van hen schat in dat de bij het ontslag horende offboardings-procedure volledig geautomatiseerd zal zijn. Verder verwacht 39 procent van de HR-professionals dat de sollicitatieprocedure geheel automatisch zal verlopen.

geautomatiseerd ontslag

Het percentage HR-professionals dat een geautomatiseerde sollicitatieprocedure verwacht, past bij de hoeveelheid HR-medewerkers die hun organisatie als innovatief beschouwt wat werving en selectie betreft. Bijna de helft (46%) van de HR-professionals geeft hun organisatie bijvoorbeeld een cijfer van een acht of hoger qua innovatie op werving- en selectiegebied. Nederlandse organisaties scoren in totaal een 7,1 wat innovatieve sollicitatieprocedures betreft.

Sollicitatieprocedure

Volgens Jeroen de Bruijn, manager sales bij Nextmoves, zijn de sollicitatieprocedure, onboarding en offboarding goede processen om te automatiseren. Dat komt omdat ze regelmatig plaatsvinden en veel aandacht en tijd vragen. Tegelijk vindt hij het belangrijk dat het menselijke aspect bij deze processen niet vergeten wordt. “Wij geloven dat HR-automatisering juist meer ruimte moet creëren voor het persoonlijke contact met (potentiële) medewerkers. Dat betekent daarmee ook dat het wat ons betreft belangrijk blijft om het persoonlijke gesprek in stand te houden en bijvoorbeeld een uitdiensttreding niet enkel via een systeem te laten verlopen. Ook werkgevers kunnen veel leren van de redenen waarom mensen de organisatie verlaten. Hier moet dankzij de automatisering van het bijbehorende administratieve proces ook voldoende ruimte zijn.”

Onboarding en ontslag

HR-professionals hebben dan wel hoge verwachtingen over het automatiseren van onder meer de offboarding (het ontslag), maar tegelijk blijkt dat veel organisaties hier nu nog helemaal niets voor hebben geregeld. Zo meldt 44 procent dat zij geen onboarding, crossboarding of offboarding hebben georganiseerd. Ook is de onboarding in maar een derde (36%) van de organisaties verzorgd. Slechts 29 procent van de organisaties heeft de offboarding geregeld.

Bron: Nextmoves