Door

Zombiebedrijven zouden nu moeten stoppen

Volgens Robbert Peek, insolventiespecialist en auteur van het boek ‘De doorstart, warm of koud’ houdt de overheidssteun zogeheten ‘zombiebedrijven’ onnodig in stand. Dat zijn bedrijven die nog niet failliet zijn, maar ook niet levensvatbaar. Peek stelt dat de overheid hen en de 33.392 bedrijven met een negatief vermogen in feite niet helpt. “Financiële steun geven aan een bodemloze put dient onze maatschappij al helemaal niet.” Hij roept zombiebedrijven dan ook op om vrijwillig te stoppen en de baten te verdelen onder de schuldeisers.

overheidssteun corona failliete zombiebedrijven

De insolventiespecialist legt uit dat de niet-levensvatbare zombiebedrijven doorgaans vanuit de bedrijfsexploitatie niet aan de rente en aflossingsverplichtingen kunnen voldoen. “De uitgestelde betaalmogelijkheden bij bank en fiscus door corona zijn – evenals de lage rente – voor zombiebedrijven natuurlijk een zegen.” Daarbij krijgen veel zombiebedrijven nog eens overheidssteun. “Dat is een welkome aanvulling op de verlieslatende exploitatie”, aldus Peek. De gevaren laten zich volgens hem echter raden. “Eens houdt de overheidssteun op en de eerste tekenen van een hogere rente zijn al gesignaleerd.”

Faillissementshausse

Peek concludeert uit de beschikbare cijfers van de Kamer van Koophandel dat er 33.392 bedrijven bestaan met een negatief eigen vermogen (hier zitten geen eenmanszaken bij, omdat de jaargegevens daarvan niet bekend zijn). Die hebben dus meer schulden dan eigen bezittingen. Bij het wegvallen van de coronasteun zou dit kunnen zorgen voor een faillissementshausse. “In dit soort situaties zijn er maar twee mogelijkheden: stoppen of doorstarten. De keuze is aan de ondernemer. De tijd om deze beslissing te nemen is wel nu”, benadrukt Peek.

Fiscale schulden

Volgens hem heeft de coronacrisis de positie van schuldeisers en met name de fiscus en de bank, vaak als pandhouder, veranderd. “Door het opschuiven van aflossingsverplichtingen lopen de schulden op. Oplopende fiscale schulden verzwakken het onderpand van de pandhouder bij een faillissement. Daarbij zijn bij veel bedrijven de schulden aan concurrente crediteuren opgelopen en is de omzet gedaald. Een dodelijke combinatie, als je het mij vraagt”, licht Peek toe.

Doorstartmogelijkheden

De coronatijd vraagt volgens Peek echter om ondernemers die vooruit kijken, die niet nog jaren hierna met een coronanasleep willen blijven zitten. “Voor die categorie zijn er zes doorstart-mogelijkheden. Welke toe te passen, hangt sterk af van het probleem.” Hij licht toe dat bedrijfsactiviteiten stoppen geen eenvoudige opgave is, maar dat het gestructureerd kan worden afgewikkeld. “Het gaat daarbij over de verdeling van de baten aan de schuldeisers. Dat kan op vrijwillige basis via een onderhands akkoord of bijvoorbeeld via de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA). Door corona kijken de rechtbanken anders aan tegen faillissementsaanvragen.”

Vrijwillig stoppen zombiebedrijven

De rechter let scherp op het voorkomen van onnodige faillissementen door de coronacrisis. “Regelmatig wordt de schuldenaar maximaal twee maanden de tijd gegeven om weer te gaan te betalen. Maar zombiebedrijven vallen niet onder deze categorie, zij zijn niet door corona in de problemen geraakt, die hadden ze al veel langer. Vrijwillig stoppen en de baten verdelen onder de schuldeisers, is voor zombiebedrijven daarom een reële optie.” De rangorde die hierbij in de betaling van schuldeisers moet worden gevolgd, hangt af van de doorstartmogelijkheid. “Door kennis hiervan te hebben, kan een helder beeld worden geschetst zowel voor de ondernemer zelf als de schuldeisers.”

Bron: Doorstart.nl