Door

Vanaf 15 februari kunnen bedrijven NOW 4 aanvragen bij UWV

Werkgevers die vanwege de coronacrisis een beroep willen doen op de vierde periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kunnen vanaf maandag 15 februari (9.00 uur) terecht bij UWV. Ze kunnen dan een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen voor de periode januari tot en met maart 2021. UWV verwacht vanwege de verlengde lockdown weer veel aanvragen.

NOW 4 werkgevers coronacrisis

“Nadat in december de lockdown werd afgekondigd en we het loket voor de derde periode heropenden, zagen we duizenden nieuwe aanvragen binnenkomen”, aldus UWV-bestuurder Janet Helder. Die lockdown van al bijna twee maanden heeft volgens haar een grote impact op werkgevers, zeker in sectoren als horeca en detailhandel. “We verwachten daarom dat het maandag meteen weer druk wordt.”

Maximale tegemoetkoming in de loonkosten

Het kabinet heeft de maximale tegemoetkoming in de loonkosten onlangs verhoogd. Hiervoor is een aantal aanpassingen bij UWV nodig. “Om die verhoging van de vergoeding mee te kunnen nemen in de voorschotten, is het mogelijk dat de eerste uitbetalingen een aantal dagen later worden overgemaakt dan werkgevers gewend zijn. Maar we doen er alles aan om die periode zo kort mogelijk te houden, zodat werkgevers snel hun voorschot ontvangen, salarissen betaald kunnen worden en banen behouden blijven”, benadrukt Helder.

NOW 4

De NOW-regeling is bedoeld voor het behoud van zoveel mogelijk werkgelegenheid in de coronacrisis. Tijdens NOW 4 kunnen werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van drie maanden aanspraak maken op een tegemoetkoming in de loonkosten voor de periode januari tot en met maart 2021. Ten opzichte van de derde periode NOW is alleen de maximale tegemoetkoming veranderd. Deze bedraagt nu maximaal 85 procent (was 80 procent) bij een omzetverlies van 100 procent en evenredig minder bij een lager omzetverlies. De overige voorwaarden zijn hetzelfde als die in de derde periode. Zo mag de loonsom nog steeds met tien procent dalen vergeleken met de referentiemaand juni 2020 zonder dat dit effecten heeft op de definitieve tegemoetkoming. In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van 80 procent van de tegemoetkoming. Dit gebeurt in drie termijnen.

Aanvraag NOW 4

Werkgevers kunnen aanvragen voor NOW 4 indienen tot en met zondag 14 maart 2021. Voor een snelle verwerking van de aanvragen is het volgens UWV van belang dat werkgevers zich vooraf goed informeren en voorbereiden, zodat ze de aanvraag in een keer goed en volledig invullen. Op de website van UWV staat alle informatie.

Onlinerekenhulpen om terugvorderingen te voorkomen

Ook is het volgens UWV minstens zo belangrijk dat werkgevers een hun situatie goed inschatten. Dat is van belang vanwege de definitieve berekening van de tegemoetkoming die later volgt. Bedrijven die minder omzetverlies hebben geleden dan opgegeven of te maken hebben met een dalende loonsom, kunnen te maken krijgen met een terugvordering. Ter ondersteuning van werkgevers bij het maken van een inschatting, heeft UWV onlinerekenhulpen gemaakt, die werkgevers vanaf aanstaande maandag kunnen gebruiken. Werkgevers kunnen dan op www.rekenhulpomzetverlies.nl het percentage omzetverlies over een periode van drie maanden berekenen. Op www.simulatienow.nl kunnen ze onder andere zien wat de gevolgen van een dalende loonsom zijn voor de uiteindelijke afrekening. Daarnaast gaan de werkgevers daar zien wat voor bedrag aan voorschot en definitieve tegemoetkoming ze kunnen verwachten op basis van hun loonsom en geschatte omzetverlies.

Omzetverlies

UWV voert ondertussen ook de definitieve berekeningen uit voor de eerste NOW-periode. Werkgevers kunnen hiervoor sinds 7 oktober 2020 een aanvraag indienen. Op basis van het feitelijke omzetverlies en de loonsom over maart, april en mei 2020 bepaalt UWV vervolgens hoe hoog de definitieve tegemoetkoming is waar de werkgever recht op heeft. Dat kan zorgen voor een nabetaling of een terugvordering bij een dalende loonsom en/of minder groot omzetverlies dan van te voren ingeschat.

Ruime betalingsregelingen

In december is UWV gestart met het verzenden van de eerste beschikkingen voor zowel nabetalingen als terugvorderingen. “We realiseren ons dat het heel vervelend is wanneer je als ondernemer nu dicht bent door de lockdown en dan een terugvordering op de mat krijgt”, zegt UWV-bestuurder Helder. “We snappen ook heel goed dat ondernemers nu niet het geld hebben om dat bedrag in één keer terug te betalen. Daarom bieden we ruime betalingsregelingen, waarbij we kijken naar iemands persoonlijke situatie. Ik raad ondernemers in zo’n geval ook echt aan contact met ons op te nemen om zo’n regeling te treffen.” De mogelijkheid tot een betalingsregeling staat ook nadrukkelijk in de beschikkingen die UWV verstuurt.

Bron: UWV