Door

Helft kleinbedrijf komt in de problemen

kleinbedrijf rekeningen ondernemers

Bijna 30 procent van de kleinbedrijf-ondernemers is in april 2021 technisch failliet. Ook heeft ruim 50 procent van alle ondernemers een ondernemersloon onder het bijstandsniveau. Vooral in de horeca, (detail)handel en zorg zijn de lonen significant lager dan in andere sectoren en is het stressniveau het hoogst. Zo blijkt uit het tweede onderzoek van de Kleinbedrijf Index (KB-Index) van Qredits waaraan meer dan 1000 ondernemers deelnamen.

Een grote uitdaging is dat 54 procent onvoldoende financiële middelen heeft om het bedrijf te continueren. De betalingsindex daalt sterk en ruim de helft van de ondernemers kan zijn rekeningen regelmatig niet meer op tijd voldoen. De horeca is daarbij het hardst getroffen. Driekwart van de bedrijven uit deze sector staat momenteel aan de rand van de afgrond. De technische beroepsbeoefenaren en de zakelijke dienstverlening staan er relatief gezien het beste voor. Hiervan heeft ‘maar’ 40 procent te weinig middelen om het bedrijf voort te zetten.

Meer stress en minder innovatie kleinbedrijf

Het stressniveau onder ondernemers stijgt volgens het onderzoek flink. Dit speelt met name in de horeca, zorg en verzorging. Meer dan een kwart heeft een stressscore van 75 tot 100. Ook neemt de innovatiequote over de hele linie sterk af. Er is steeds minder geld voor investeringen en de verwachting is dat dit in het tweede kwartaal van 2021 nog lager zal zijn. Starters verliezen bovendien vergeleken met het vorige kwartaal hun innovatievoorsprong. Hoe dan ook zijn starters kwetsbaarder dan gevestigde ondernemers. Ook ondernemers zonder personeel staan er aanzienlijk slechter voor dan ondernemers met personeel.

Ondernemersvertrouwen stijgt

Gelukkig is het niet alleen maar kommer en kwel. Zo groeit het ondernemersvertrouwen volgens de KB-Index van negatief naar neutraal. Dit sluit goed aan op de plannen voor het stapsgewijs openen van de samenleving. Daarnaast is de omzetindex omhooggegaan en groeien de nettomarges significant. Die stijgen met name in de zakelijke dienstverlening, (detail)handel en bij technische beroepsbeoefenaren.

Directe inkomenssteun kleinbedrijf

Uit de KB-Index blijkt dat de helft van de kleinbedrijf-ondernemers aan het einde van zijn latijn is. De ondernemerslonen, de investeringen, de liquiditeit en het weerstandsvermogen staan volgens de onderzoekers op een schrikbarend laag peil. De index wijst op een snelle afname van de levensvatbaarheid van de kleinbedrijven in met name de horeca en de (detail)handel. Ook worden starters en ondernemers zonder personeel hard geraakt. Snel handelen is daarom volgens Qredits noodzakelijk, waarbij de nadruk moet komen te liggen op directe inkomenssteun, verstrekking van risicodragend vermogen en het aanbieden van coaching en training om het kleinbedrijf door de crisis te helpen.

Bron: Qredits