Door

Welke alternatieven zijn er voor sparen?

Vanaf 1 juli verlagen de grootbanken ING, ABN Amro en Volksbank (ASN, SNS) het spaarbedrag waarvoor ze negatieve rente rekenen naar 100.000 of 150.000 euro. Ook de Rabobank sluit verlaging niet uit. Volgens de banken kan de grens op termijn verder omlaag gaan. Sparen kan je dus geld gaan kosten. In dit artikel lees je welke alternatieven er zijn om dit te voorkomen en wat die inhouden.

Beleggen

Met het beleggen in aandelen kan je de laatste jaren hoge rendement behalen. Het is echter de vraag hoe lang de beurskoersen nog blijven stijgen. Het is dan ook geen alternatief voor al je spaargeld, hoogstens voor een deel ervan. Eventueel kan je ook beleggen in obligatiefondsen, hoewel obligaties de laatste jaren niet al teveel rendement bieden. Maar juist als aandelenkoersen zouden gaan dalen, zouden de obligaties het wel beter kunnen gaan doen.

Crowdfunding

Een alternatieve vorm van beleggen is crowdfunding. Dat is financiële steun voor een project van een persoon of organisatie Dit is zeker niet minder risicovol dan beleggen. Doe dit dan ook nooit zonder dat je goed onderzoek hebt gedaan naar de bestemming van het geld. De AFM adviseert om nooit meer dan 10 procent van je beschikbare vermogen in crowdfunding te steken. Het kan zeker ook leiden tot een mooie opbrengst als het crowdfundingsproject een succes wordt.

Banksparen

Je kunt een bankspaarrekening openen. Voorwaarde is wel dat je het geld voor je pensioen gebruikt of voor het aflossen van een hypotheek als je je huis voor 2013 hebt gekocht. Je kunt dus alleen onder voorwaarden bij je geld. De rentes zijn ook niet hoog, maar wel hoger dan op een gewone spaarrekening. Voordeel is verder dat het geld op de bankspaarrekening niet bij je Box 3-vermogen wordt geteld. Je betaalt pas belasting als je het bankspaartegoed laat uitbetalen.

Spaardeposito

Van oudsher levert een spaardeposito waarbij je je spaargeld voor langere tijd wegzet een hogere spaarrente op. Ook hier zijn de spaarrentes echter gekelderd. Bij de traditionele grootbanken (ABN Amro, Rabobank, ING, SNS) nadert de depositospaarrente zelfs de nul en dan mag je ook nog eens minimaal een jaar niet aan je spaargeld komen.

Hypotheek aflossen

Je kunt een deel van je hypotheek extra aflossen met spaargeld. De hypotheekrente is ook laag, maar nog wel een stuk hoger dan de spaarrente. Dit is misschien wel het beste wat je kunt doen als je een huis hebt en je spaarvermogen naar beneden wilt brengen. Bij aflossen daalt je vermogen, waardoor je minder vermogensbelasting betaalt. Qua maandlasten zal een extra aflossing misschien nog niet meteen heel veel schelen, maar je zorgt voor meer overwaarde van je huis. Dat geld krijg je weer in handen of neem je mee naar een nieuw huis als je je huis op termijn verkoopt. Let wel op een eventuele boete die je moet betalen als je (boven een bepaald bedrag) aflost en zorg dat je voldoende buffer overhoudt voor onvoorziene uitgaven.

Investeren in duurzame woning

Je kunt ook spaargeld stoppen in het verduurzamen van je huis. Denk aan zonnepanelen, een warmtepomp of extra isolatie. Als woningeigenaar krijg je hier hoe dan ook op termijn mee te maken, dus dit is een verstandige investering. Bovendien help je zo mee om de klimaatverandering tegen te gaan. Zorg wel dat je voldoende spaargeld overhoudt en doe ook een beroep op de overheidssubsidies die er zijn voor verduurzaming van een woning.

Schenking aan je kinderen

Heb je (klein)kinderen tussen de 18 en 40 jaar dan zijn er diverse mogelijkheden om belastingvrij geld te schenken. Maak hiervan gebruik als je spaargeld kunt missen.

Grote uitgave doen

Wil je minder vermogen op je spaarrekening, dan zou je een grote uitgave kunnen overwegen. Je slaat twee vliegen in een klap: je betaalt minder vermogensbelasting en je loopt minder kans dat je (veel) negatieve spaarrente moet gaan betalen. Geef niet al je spaargeld uit. Het is belangrijk om voldoende buffer over te houden voor (onvoorziene) omstandigheden of uitgaven. Denk aan een eventuele inkomensdaling door ontslag of ziekte of een wasmachine die onverwacht kapot gaat.

Meerdere spaarrekeningen

Heb je veel spaargeld dan kan je overwegen om dat geld te spreiden over meerdere spaarrekeningen. Zo voorkom je dat je op één spaarrekening over de grens heen gaat waarboven een negatieve spaarrente geldt.