Door

Starters zorgen voor forse stijging NHG-hypotheken

Het aantal NHG-hypotheken lag in het eerste kwartaal van dit jaar 20 procent hoger dan in diezelfde periode in 2020. Dit komt volgens de NHG doordat huizenkopers onder de 35 jaar de overdracht van het huis hadden uitgesteld tot na 1 januari 2021. Vanaf die datum hoeven ze namelijk geen overdrachtsbelasting te betalen.

NHG-hypotheken starters

Het totaal aantal verkochte woningen nam volgens het CBS in dezelfde periode met 29 procent toe. Dat kan worden verklaard door de opheffing van de overdrachtsbelasting voor huizenkopers onder de 35 jaar sinds 1 januari 2021 en het weer invoeren van de overdrachtsbelasting per 1 april voor jongeren die een huis kopen met een koopsom vanaf 400.000 euro. De NHG ziet dat ook terug in een sterke verhoging van de gemiddelde koopsom van bestaande woningen. Dit gemiddelde lag volgens het CBS in maart zelfs bijna 25 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar.

Kostengrens NHG

Over de NHG-kostengrens zegt NHG-bestuurder Carla Muters: “Door de sterk stijgende huizenprijzen zijn er op dit moment minder woningen te koop onder de NHG-kostengrens. Ondanks deze zorgelijke ontwikkeling willen we de kostengrens niet te snel mee laten stijgen omdat de huidige methodiek stabiliserend werkt en minder volatiel en afhankelijk is van de conjunctuur van huizenprijzen. Gelukkig zien we dat mensen – met name starters – die een woning kopen onder de NHG-kostengrens in ongeveer 70% van de gevallen een hypotheek met NHG afsluiten. Niemand kan in de toekomst kijken. Maar voor woningeigenaren is het belangrijk om een vangnet te hebben, mocht dat in de toekomst nodig zijn.” Banken verstrekken hypotheken zonder NHG vooral bij een flinke overwaarde. Die ontstaat door aflossingen, kwaliteitsverbeteringen en sterk stijgende huizenprijzen.

NHG-hypotheken en de coronacrisis

De NHG wil kwetsbare groepen die in de problemen komen tijdens of na de coronacrisis helpen. Vorig jaar heeft de organisatie daarom de voorwaarden voor de aanvullende borgtocht tijdelijk vereenvoudigd. “We zien het aantal verliesdeclaraties verder dalen, maar we houden er wel rekening mee dat specifieke groepen huiseigenaren nog in problemen zouden kunnen komen aan het einde van de coronacrisis. Samen met de sector willen we klaarstaan voor deze groepen wanneer dat nodig is. Daarom verkennen we samen met deelnemers van het Platform Hypotheken concrete oplossingen en aanbevelingen die ervoor zorgen dat mensen straks op verantwoorde en zorgeloze wijze kunnen (blijven) wonen. De uitkomsten hiervan bieden we met de sector vóór de zomer aan aan de (demissionair) minister van Binnenlandse Zaken in het ‘Actieplan Wonen zonder Hypotheekproblemen’”, aldus de NHG.

Betalingsproblemen van de hypotheek

Het garantievermogen van de NHG is bedoeld om nu en in de toekomst woningbehoud te realiseren en een vangnet te bieden bij betalingsproblemen van de hypotheek. Het door NHG gegarandeerde bedrag (het totaal van hypotheken met NHG) blijft rond de 200 miljard euro. Hier tegenover staat een (geschatte) totale waarde van de onderpanden van 354 miljard euro.

Bron: NHG