Door

Hoe staat het ervoor met de financiële steunmaatregelen vanwege de coronacrisis?

Het kabinet heeft eind juni 2021 de financiële steunmaatregelen vanwege de coronacrisis verlengd tot 1 oktober. Na deze datum hoopt het dat verdere maatregelen niet nodig zijn. Wel is de NOW-regeling voor de komende periode beperkt. Daarnaast is er door de toegenomen besmettingen en weer aangescherpte maatregelen half juli een nieuwe tegemoetkoming gekomen voor de evenementenbranche.

steunmaatregelen coronacrisis

Minder NOW

In het nieuwe pakket voor het derde kwartaal een bedrijf nog een tegemoetkoming voor de loondoorbetaling ontvangen op basis van maximaal 80 procent omzetverlies. Volgens het kabinet is een volledig omzetverlies door de coronacrisis niet meer te verwachten. Verder kunnen bedrijven in Limburg binnenkort een beroep doen op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) als zij omzet verliezen door wateroverlast.

Uitstel belastingen

Het kabinet heeft de periode dat ondernemers uitstel van de belastingen of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 oktober 2021 verlengd. De datum waarop ondernemers hun belastingschuld gaan terugbetalen, schoof eerder al op naar 1 oktober 2022 en hier is vijf jaar de tijd voor. De overheid verwacht van ondernemers dat zij vanaf 1 oktober 2021 weer gewoon belasting betalen. Een ander onderdeel van de belastingmaatregelen is dat ondernemers en zzp’ers tot 1 juli 2021 niet hoefden te voldoen aan het urencriterium van 1225 uur per kalenderjaar (of 800 uur per kalenderjaar in de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid). Vanaf die datum geldt weer het echte aantal uren.

Compensatie evenementensector

Op 14 juli heeft het kabinet meer geld beschikbaar gesteld voor ondernemers die een evenement moeten beëindigen vanwege de coronamaatregelen. De bestaande Garantieregeling Evenementen is hiervoor uitgebreid. Bij deze uitbreiding gaat het om een bedrag van 135 miljoen euro. Het kabinet is nog bezig met een compensatie voor poppodia.

Verdubbeling TONK

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is gericht op huishoudens met een aanzienlijk door de coronacrisis gedaald inkomen, die hierdoor noodzakelijke kosten als woonkosten niet meer kunnen betalen. De TONK is gebaseerd op de ‘bijzondere bijstand’. Het budget van de TONK-regeling is in mei 2021 verdubbeld naar 260 miljoen euro. Gemeenten voeren de regeling uit. Ook de TONK-regeling is verlengd tot en met 30 september van dit jaar.

Tozo 5

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een regeling die voorziet in een aanvullende uitkering voor het levensonderhoud van zelfstandige ondernemers als hun inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. De Tozo hangt af van bijvoorbeeld iemands leeftijd en gezinssituatie. Vanaf 1 juli 2021 kunnen ondernemers een Tozo 5-uitkering laanvragen. Deze kunnen ze toegekend krijgen over de maanden juli 2021 tot en met september 2021.

Vervolg TVL

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) helpt ondernemers en zelfstandigen bij het betalen van hun vaste lasten. Deze subsidie hangt af van het omzetverlies (minimaal 30%), het percentage vaste lasten en een subsidiepercentage. De TVL is aan te vragen tot en met september 2021.

Nieuwe steunmaatregelen coronacrisis

Omdat de coronasituatie nog steeds onzeker is, heeft het kabinet aangegeven bij grootschalige en nationale sluitingen nieuwe coronasteunmaatregelen te overwegen.