Door

Wat betekent Prinsjesdag 2021 voor je werk?

Hoewel het demissionair kabinet Rutte III zich steeds vleugellammer door dit jaar sleept, is het op Prinsjesdag 2021 toch in zijn Miljoenennota met enkele plannen voor 2022 gekomen op het gebied van werk. Deze moeten nog wel worden goedgekeurd door het parlement. We hebben ze hieronder voor je op een rij gezet.

prinsjesdag werk

Vanwege het toenemende belang van een leven lang ontwikkelen stelt de overheid in 2022 subsidies aan mensen beschikbaar, zoals per 1 maart 2022 het STAP-budget van 1000 euro per persoon. Verder kunnen ouders vanaf 2 augustus 2022 aanspraak maken op negen weken deels betaald ouderschapsverlof. Ook ouders die op 2 augustus 2022 een kind hebben dat nog geen jaar oud is, kunnen hierop een beroep doen.

Kleine werkgevers en arbeidsongeschiktheid

Per 1 januari 2022 komt er een gedifferentieerde premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Daarmee hebben kleine werkgevers minder kosten bij arbeidsongeschikte werknemers dan grote werkgevers. Tot nu toe was de Aof-premie voor alle werkgevers gelijk, terwijl deze een relatief groter beslag legt op de financiën van kleine werkgevers. Daarnaast is er jaarlijks in totaal 450 miljoen euro gereserveerd voor kleine werkgevers. Zij kunnen dit geld besteden aan een goede verzekering, bijvoorbeeld de ‘MKB Verzuim-ontzorg-verzekering‘. In 2022 is er bovenop de 450 miljoen euro eenmalig 300 miljoen euro extra beschikbaar en in 2023 is dat 150 miljoen euro.

Nieuwe Pensioenwet

Verder stuurt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de nieuwe Pensioenwet in 2022 naar het parlement. Daarin neemt het de onlinereacties van eerder dit jaar mee van mensen en organisaties op het conceptwetsvoorstel ‘Toekomst pensioenen’. In 2022 kijkt SZW daar met betrokken partijen verder naar. Daarna dient het kabinet het wetsvoorstel in bij de Tweede en Eerste Kamer. Tenslotte geeft het demissionaire kabinet aan dat het vervolg op het omgaan met flexibele/vaste contracten en het grote aantal zzp’ers aan een nieuw kabinet is.

Bron: Rijksoverheid