Door

Welke gevolgen heeft Prinsjesdag 2021 voor je portemonnee?

Het demissionaire kabinet Rutte III beweegt zich steeds moeizamer door dit jaar heen. Wel is het op Prinsjesdag 2021 in zijn Miljoenennota en Rijksbegroting voor 2022 gekomen met een aantal plannen die gevolgen kunnen hebben voor je geld en portemonnee. We hebben de belangrijkste voor je onder elkaar gezet.

Thuiswerkkostenvergoeding

Meer thuiswerken lijkt een blijvertje nu het ergste deel van de coronacrisis achter de rug is. Veel werknemers en werkgevers maken dan ook afspraken over structureel deels thuiswerken. Het kabinet komt daarom per 1 januari 2022 met een nieuwe, onbelaste thuiswerkkostenvergoeding van maximaal 2 euro per dag. Dat bedrag is gebaseerd op een berekening van het Nibud van de gemiddelde extra kosten per thuiswerkdag, voor bijvoorbeeld koffie en verwarming. Werkgevers mochten voor het inrichten van een thuiswerkplek al een onbelaste vergoeding geven.

Daarnaast blijft een onbelaste reiskostenvergoeding bestaan van maximaal 19 eurocent per kilometer voor woon-werkverkeer op de dagen dat de werknemer naar kantoor gaat. Werkgever en werknemer kunnen structurele afspraken maken over het aantal dagen per week waarop de werknemer thuiswerkt, zodat de werkgever een vaste vergoeding kan betalen. Die vergoeding hoeft hij niet aan te passen als een werknemer incidenteel op een thuiswerkdag toch op kantoor heeft gewerkt of andersom.

Eigenwoningregeling en overdrachtsbelasting

De eigenwoningregeling wordt per 1 januari 2022 op drie onderdelen aangepast. Onbedoelde effecten van de wet worden verwijderd. Deze zijn er bijvoorbeeld voor mensen die samen met een partner een woning kopen en daarvoor zelf ook al een koopwoning hadden. Of voor mensen die een koopwoning bezitten en van wie de partner overlijdt.

Vanaf 1 januari 2021 betalen kopers onder de 35 jaar geen overdrachtsbelasting (ovb) meer bij aankoop van hun eerste woning. Verder dragen kopers vanaf 35 jaar die de woning zelf gaan bewonen 2% overdrachtsbelasting af. Huizenkopers die er niet zelf gaan wonen betalen 8%. Het kabinet regelt dat kopers die door onvoorziene omstandigheden moeten afzien van de koop na het tekenen van het koopcontract, maar vóór de overdracht, niet automatisch het 8%-tarief betalen.

Woningcorporaties of projectontwikkelaars die zogenaamde ‘verkoop onder voorwaarden (VoV)’-woningen terugkopen van particulieren, betalen vanaf 1 januari 2022 geen overdrachtsbelasting meer (dat was 8% in 2021). Woningcorporaties en projectontwikkelaars verkopen VoV-woningen onder voorwaarden met een flinke korting aan starters en mensen met een lager middeninkomen. Het kabinet wil deze woningen met de maatregel ook voor een volgende particuliere koper betaalbaar houden.

Ouderschapsverlof

De arbeidskorting wordt iets langzamer afgebouwd dan eerder de bedoeling was. Verder krijgen ouders per 2 augustus 2022 negen weken ouderschapsverlof doorbetaald. Als gedeeltelijke compensatie hiervan gaat het maximumbedrag van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) vanaf 2022 met 318 euro per jaar omlaag.

Bijtelling elektrische auto’s

De overheid blijft de verkoop van emissievrije auto’s (zoals elektrische auto’s en waterstofauto’s) volgend jaar stimuleren. Volgens het Klimaatakkoord zou dit stimuleringsbeleid eigenlijk vanaf 2022 worden versoberd. Omdat de klimaatopgave nog groot is, blijft het kabinet de verkoop in 2022 toch stimuleren. Hiermee is de korting op de bijtelling tot en met 2025 behouden.

De zogenoemde ‘cap’ in de bijtelling, de maximumwaarde van de auto waarvoor de bijtellingskorting geldt, gaat wel eerder naar beneden dan in het Klimaatakkoord is afgesproken. Hierbij wordt de vanaf 1 januari 2022 geldende korting van 6% op de bijtelling toegepast op een cap van 35.000 euro en vanaf 2023 op een cap van 30.000 euro. Voor het resterende bedrag boven de cap geldt het normale bijtellingspercentage van 22%. Daarmee worden goedkopere emissievrije auto’s aantrekkelijk voor de zakelijke markt. Ook zijn deze auto’s na de leaseperiode interessant voor particulieren op de tweedehandsmarkt.

Belasting over aandelenopties als loon

Sommige werkgevers bieden medewerkers aandelenopties als loon aan in plaats van een regulier salaris. Start-ups zetten aandelenopties bijvoorbeeld in als ze als jonge ondernemingen nog niet voldoende geld hebben om een passend salaris te betalen, zodat ze toch talentvolle medewerkers kunnen aantrekken.

Over de aandelenopties moeten deze werkgever nog belasting betalen, omdat het om een vorm van loon gaat. De overheid heft nu belasting als de werknemer de opties omzet in aandelen. Hierdoor moeten werknemers en de werkgever meteen belasting betalen, terwijl ze daar nog niet altijd voldoende geld voor hebben en de aandelen nog niet altijd mogen verkopen. Daarom heft de overheid de belasting vanaf 1 januari 2022 standaard pas wanneer de aandelen verhandelbaar zijn en er wel geld beschikbaar komt. Werknemers mogen er ook voor kiezen het te laten zoals het was.

Zorgverzekering en zorgtoeslag

Het kabinet denkt dat de gemiddelde zorgpremie per maand met 2,75 euro gaat stijgen naar 125,75 euro. Lage inkomens krijgen compensatie voor de gemiddelde zorgpremie met de zorgtoeslag. Deze stijgt met 3 euro. Het eigen risico voor de zorgverzekering blijft 385 euro.

Bron: Rijksoverheid