Door

Aantal particuliere beleggers in Nederland bereikt record

Het aantal beleggende huishoudens is in 2021 met 12 procent weer sterk gestegen. Daarmee bereikt het totaal van particuliere beleggers in Nederland een record. Zo blijkt uit Retail Investor, een jaarlijks onderzoek van Kantar dat sinds 1997 de ontwikkelingen op de particuliere beleggersmarkt volgt. Dit onderzoek bestond uit een representatieve steekproef van 37.033 huishoudens en vervolgonderzoeken onder 2176 beleggende huishoudens en 819 huishoudens die binnen zes maanden willen gaan beleggen.

beleggers huishoudens particulier beleggingen beurskoersen

Nederland heeft dit jaar 1,96 miljoen beleggende huishoudens en verbreekt daarmee een oud record uit 2000 toen er 1,9 miljoen huishoudens belegden. Het nieuwe record is de uitkomst van zes jaren onafgebroken groei. Een dergelijke langdurige toename kwam niet eerder voor. Hierbij is overigens de groei van 12 procent in 2021 wel wat lager dan in 2020, toen de groei 17 procent bedroeg. Het betekent per saldo dat de afgelopen zes jaar het aantal beleggers bijna verdubbelde.

Lage rente

De lage rente blijft de belangrijkste drijfveer om te gaan beleggen. Huishoudens beseffen steeds meer dat beleggen de mogelijkheid biedt om wat meer rendement te realiseren. Het stimuleert ook dat mensen met vrienden en bekenden praten die al met beleggen zijn begonnen. Daarbij ontwikkelde de beurzen zich dit jaar weer gunstig, wat ook vertrouwen gaf om met beleggen te beginnen.

Beleggingsdiensten

Vrijwel alle aanbieders van beleggingsdiensten hebben hun klantenkring met beleggers dit jaar zien groeien. Toch zijn er grote verschillen tussen partijen, waarbij sommige een stevige, dubbelcijferige groei kennen terwijl andere daarbij achterblijven. De instroom van grote groepen starters in de afgelopen jaren heeft hierbij een substantiële invloed gehad op de marktverhoudingen.

Samenstelling beleggers

Tien jaar geleden lag de gemiddelde leeftijd van beleggers op 53 jaar. Inmiddels is deze gedaald tot 49 jaar. Hierin speelt de aanzienlijke instroom van nieuwe beleggers een belangrijke rol. De beleggers die dit jaar startten met beleggen, zijn gemiddeld 38 jaar, terwijl dat in het vorige decennium gemiddeld zo’n 41 jaar was. Naast de verjonging worden relatief ook steeds meer vrouwen verantwoordelijk voor het beleggen. In 72 procent van de beleggende huishoudens is een man de hoofdkostwinner. Onder recent gestarte beleggers is dat echter 66 procent.

Beleggers in 2022

Het huidige sentiment rond beleggen blijft volgens Kantar onveranderd positief. De bereidheid van niet-beleggers om te gaan beleggen is namelijk met 13 procent groter dan ooit. Kantar gaat er dan ook vanuit dat, zolang de beurskoersen enigszins overeind blijven, het aantal beleggende huishoudens komend jaar in dezelfde mate zal toenemen. Overigens betekent dit nog steeds dat het leeuwendeel van de Nederlandse huishoudens het beleggen links zal laten liggen, zoals drie van de vier dat dit jaar deden.

Bron: Kantar