Door

Duurzaam beleggingsbeleid pensioenfondsen blijft onder de maat

Volgens onderzoek van de Eerlijke Pensioenwijzer is de natuurbescherming nog steeds in slechte handen bij de tien grootste Nederlandse pensioenfondsen. Ook op thema’s als gezondheid, wapens, dierenwelzijn, belastingen en gender schiet het duurzaam beleggingsbeleid van pensioenfondsen tekort. Het onderzoek beoordeelt het beleid van de tien grootste Nederlandse pensioenfondsen periodiek op veertien maatschappelijke thema’s.

duurzaam beleggingsbeleid pensioenfondsen beleggen beleggingen

Grote pensioenfondsen als ABP, PFZW en bpfBOUW scoren voor natuurbescherming een 1, en geen van de fondsen komt bij hun beleggingen hoger dan een 3. Dat betekent dat de pensioenfondsen onvoldoende aandacht hebben voor het aanspreken van bedrijven die natuurschade veroorzaken. Dierenwelzijn komt er in het beleggingsbeleid van de fondsen volgens de Eerlijke Pensioenwijzer ook erg bekaaid vanaf: alle pensioenfondsen scoren hierop een 1. De tien grootste pensioenfondsen scoren voor de meeste thema’s wel iets hoger dan bij de vorige actualisering van het beleidsonderzoek (mei 2020). Het meest verbeterd zijn de scores van Pensioenfonds Detailhandel en Pensioenfonds Vervoer.

Duurzaam beleggingsbeleid pensioenfondsen

Toch is het duurzaam beleggingsbeleid van alle pensioenfondsen over het algemeen nog steeds flink onder de maat: gemiddeld scoren de pensioenfondsen een 3,7 voor hun beleid voor de veertien thema’s (op een schaal van 1 – 10). Naast de scores voor natuur en dierenwelzijn haalt ook geen enkel fonds een voldoende voor duurzame beleggingen op het gebied van gezondheid, belastingen, gendergelijkheid, voeding of mijnbouw. Cor Oudes, namens PAX woordvoerder van de Eerlijke Pensioenwijzer: “Als deelnemer van een pensioenfonds wil je dat je premie maatschappelijk verantwoord wordt belegd. Op veel thema’s is het beleid ondanks verbeteringen helaas nog onvoldoende.”

Tegengaan klimaatcrisis

Ook het tegengaan van de klimaatcrisis heeft volgens het onderzoek van de Eerlijke Pensioenwijzer bij de meeste pensioenfondsen nog onvoldoende prioriteit. PME stapte afgelopen jaar uit de fossiele industrie en ABP gaf aan dat te gaan doen; beide fondsen scoren daarom een 10 voor ‘olie en gas’. Pensioenfonds Horeca & Catering sloot een deel van deze sector uit, andere fondsen waaronder PFZW en BPFBouw blijven echter in de fossiele industrie beleggen. Bij alle fondsen mist daarnaast voldoende beleid ten aanzien van bedrijven die geen fossiele brandstoffen winnen, maar deze wel op grote schaal gebruiken. Verder valt op dat geen van de fondsen beleid heeft om ontbossing tegen te gaan, een belangrijke andere oorzaak van klimaatverandering.

Pensioenfondsen en wapenhandel

Uit het onderzoek blijkt verder dat verbeteringen in beleid rond wapens nagenoeg uitbleven. Alleen PME scoort voor dit thema een voldoende (6), omdat het als enige pensioenfonds beleid heeft tegen wapenhandel naar landen waar mensenrechten worden geschonden. Bij alle andere pensioenfondsen ontbreekt zulk duurzaam beleggingsbeleid.

Betere scores voor mensenrechten en corruptie

Er zijn thema’s waarop de meeste pensioenfondsen nu voldoende of zelfs goed duurzaam beleggingsbeleid voeren: zo halen alleen BPFBouw en Stipp nog geen voldoende voor ‘corruptie’. De helft van de tien fondsen scoort nu volgens de Eerlijke Pensioenwijzer een voldoende voor het mensenrechtenbeleid. Oudes: “Er is bijzonder veel druk van deelnemers op pensioenfondsen om uit fossiele brandstoffen te stappen. Het is goed dat enkele fondsen daarop nu ook reageren en de rest moet snel volgen. Maar verantwoord beleggen gaat over een breed scala aan thema’s, ook over natuurbescherming, gender, wapens en misstanden bij de productie van voedsel. Alle fondsen moeten dan ook een breed verantwoord beleggingsbeleid ontwikkelen.”

Vergelijking beleggingsbeleid en beleggingspraktijk pensioenfondsen

De Eerlijke Pensioenwijzer is een samenwerkingsverband van PAX, Amnesty International, Milieudefensie, Oxfam Novib en World Animal Protection. Op de website van de Eerlijke Pensioenwijzer kunnen consumenten onder meer de scores van de pensioenfondsen voor hun duurzaam beleggingsbeleid en de beleggingspraktijk vergelijken.

Bron: PAX