Door

Waar moet je op letten bij een vaststellingsovereenkomst?

Als werknemer kan het gebeuren dat je werkgever je arbeidsovereenkomst wil beëindigen. Dat hoeft niet aan jou te liggen. Mogelijk gaat het bij je werkgever financieel minder, of heeft je werkgever behoefte aan andere functies binnen de organisatie. Je kunt dan met de werkgever een vaststellingsovereenkomst afsluiten. In dit artikel lees je waar je op moet letten.

vaststellingsovereenkomst ontslag arbeidsovereenkomst werkgever werknemer

Ontslag via een vaststellingsovereenkomst

Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst vond traditioneel vaak plaats door het aanvragen van ontslag bij het UWV WERKbedrijf of de kantonrechter. Tegenwoordig worden de meeste arbeidsovereenkomsten beëindigd via een zogeheten ‘vaststellingsovereenkomst’ (afkorting VSO). Dat is een overeenkomst waarbij werkgevers samen met werknemers vastleggen welke afspraken zij met elkaar maken over het einde van de arbeidsovereenkomst. Vaak gaat hieraan een onderhandelingsfase vooraf over de voorwaarden bij ontslag.

Aandachtspunten vaststellingsovereenkomst

Voor de meeste werknemers is het van belang een gunstige ontslagregeling te treffen met werkgever. Maar wat is een gunstige regeling? Je zou daarbij kunnen denken aan de volgende punten:

Einddatum arbeidsovereenkomst

Probeer af te spreken dat de einddatum van de arbeidsovereenkomst niet te snel daar is. Je hebt dan minder tijd om je te oriënteren op- en te solliciteren naar een andere baan.

WW-veilige vaststellingsovereenkomst

Zorg ervoor dat de tekst van de vaststellingsovereenkomst WW-veilig is. Hiertoe moet in ieder geval in de vaststellingsovereenkomst staan dat het initiatief voor de vaststellingsovereenkomst uitgaat van de werkgever en dat de werknemer niets te verwijten valt. Ook is het zaak de zogeheten fictieve opzegtermijn in acht te nemen, zodat het recht op WW ingaat op de eerste dag van werkloosheid.

Vrijstelling van werk

Omdat het vaak tijd en inspanning kost een andere baan te vinden, is het raadzaam om af te spreken dat je een periode voor het einde van de arbeidsovereenkomst vrijgesteld wordt van werk met loondoorbetaling. Je hebt dan meer tijd om te solliciteren.

Ontslagvergoeding

Als je werkloos dreigt te worden, zal je in inkomen achteruit gaan. Om dat (deels) te verzachten kent de wet de wettelijke transitievergoeding. Die vergoeding bedraagt grofweg een derde bruto-maandsalaris per dienstjaar. Je kunt echter vaak een hogere ontslagvergoeding afspreken.

Outplacementvergoeding

Soms is het niet eenvoudig op eigen kracht vervangend werk te vinden. Een outplacementbureau kan je daarbij helpen. Vraag hiervoor een budget aan je werkgever.

Verval concurrentiebeding

Een concurrentiebeding kan je verhinderen om in dezelfde branche bij een ander in dienst te treden. Zorg er daarom voor dat een eventueel concurrentiebeding komt te vervallen.

Meenemen smartphone en laptop

Je hebt tijdens je werk gebruik gemaakt van een smartphone en laptop. Het kan voordelen hebben om deze apparaten ook na je dienstverband te blijven gebruiken. Onderhandel hierover met je werkgever.

Positief getuigschrift en referenties

Het is eenvoudiger een andere job te vinden als je beschikt over een positief getuigschrift en positieve referenties. Probeer deze dan ook te verkrijgen bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst.

Vergoeding kosten rechtsbijstand vaststellingsovereenkomst

Het inschakelen van professionele rechtshulp kan een betere vaststellingsovereenkomst opleveren. Prettig is als werkgever de kosten voor rechtshulp vergoedt. Veel werkgevers zijn daartoe bereid. Vraag daarom een budget als de werkgever dat zelf niet aanbiedt.

Dit gastartikel is geschreven door mr. Edwin van Jaarsveld van Ontslagspecialist.